Aktuality

12.09.2023


11.09.2023
Právě vyšel nový oběžník č.1/2023. Ke stažení na stránkách ČSV.


11.09.2023
Dne 13.09.2023 proběhne od 17.30h. na adrese Hodoňovice 43 - hostinec U Čendy, zasedání předsednictva výboru ČSV, z.s., okresní organizace Frýdek-Místek.


21.08.2023
Nedostatečně identifikovaní vlastníci v katastru nemovitostí - upozornění pro funkcionáře ZO a OO

Před časem jsme prostřednictvím CISu upozorňovali naše funkcionáře na blížící se termín, kdy vlastnictví k nedostatečně identifikovaným nemovitostem přejde na stát, pokud nedojde k nápravě. Aby se tato informace dostala k maximu čtenářů, funkcionářů volíme i tuto cestu prostřednictvím webu svazu. Bylo by škoda, aby z neznalosti některá z našich organizací přišla o pozemek nebo stavbu.

Má-li vaše základní nebo okresní organizace nemovitý majetek zapsaný v katastru nemovitostí (KN), zkontrolujte si údaje tam uvedené z hlediska identifikace vaší organizace jakožto vlastníka nemovitosti. Majetek nedostatečně identifikovaných vlastníků v KN bude považován za opuštěný a přejde na stát od 1.1.2024, pokud nebude provedena náprava v KN.

Za dostatečné označení se považuje u ZO nebo OO ČSV - název organizace, IČ a sídlo. Údaje se musí shodovat se zápisem údajů vaší organizace ve spolkovém rejstříku. Může se stát, že má ZO nebo OO ČSV v KN chybný název, chybí IČ nebo je uvedeno IČ s podčíslem. Všechny takové zápisy nejsou v pořádku a je potřeba zjednat nápravu.

Pokud zjistíte, že vaše ZO nebo OO ČSV nemá zápis v katastru nemovitostí v pořádku, obraťte se o pomoc na sekretariát ČSV info@vcelarstvi.cz. V emailu zašlete úplný aktuální výpis z katastru nemovitostí pořízený na katastru nemovitostí nebo check pointu a krátký historický popis ve věci včetně identifikace organizace (název a IČ) a kontaktu na Vás. Vaše záležitost bude posouzena a doporučen konkrétní postup podle skutkového stavu.

Mgr. Jarmila Machová


01.08.2023
Od 15.-23. 7. 2023 také letos proběhl již 17. pravidelný prázdninový tábor Letní škola včelaříků, který pořádá Včelařský naučný areál v Chlebovicích ve spolupráci se Včelím obchůdkem a ZO Frýdek-Místek.
V rámci táborového programu se z malých včelařů stali i průvodci areálem, kteří zpestřili den dětem i dospělým.


20.06.2023
Zájmoví včelaři mají přijít o daňovou výjimku, MF odmítlo připomínky svazů

Ministerstvo financí (MF) odmítlo připomínky k návrhu ozdravného balíčku ke zrušení osvobození od daně pro příjmy ze zájmového chovu včel. Nyní platí osvobození pro příjmy z příležitostné činnosti, které nepřesáhnou 30.000 korun. Nově to má být 50.000 korun. Ze zákona má ale zmizet osvobození včelařů do 60 včelstev, kdy platí takzvaná fikce příjmu 500 korun na jedno včelstvo.

Zachování osvobození zájmových včelařů od daně požadovala v připomínkách k vládnímu balíčku Agrární komora ČR i Sdružení místních samospráv. To argumentovalo, že drobný chov včel je tradiční volnočasovou aktivitou na venkově a má nenahraditelnou roli v přírodě. 'Navržená legislativní změna navíc bude mít nulový či zcela zanedbatelný rozpočtový dopad,' uvedlo.

Komora v připomínkách uvedla, že za poslední zimu uhynulo 250.000 včelstev, což je zhruba 38 procent. Stavy klesají také kvůli vysoké ceně cukru nebo poklesu národních dotací na podporu včelařství o více než 50 procent. Upozornila, že opylování je v ČR závislé historicky na zájmové činnosti a pouze malá část včelařů má počet včelstev nad 150, což je řadí podle pravidel EU mezi komerční chovatele. Podle komory se to k loňskému září týkalo zhruba 35.000 z 700.000 včelstev. 'Jejich schopnost opylovat je jen lokálního charakteru. Proto si zájmoví včelaři zaslouží všestrannou podporu,' uvedla.

Upozorňovala také na to, že kalkulace příjmů na jedno včelstvo je žádoucí i z praktických důvodů a vznikla kvůli tomu, aby finanční úřady nedostávaly desítky tisíc daňových přiznání s minimálním přínosem pro stát. Poukazovala přitom na to, že v ČR je přibližně 65.000 včelařů. Jako příklad uvedla komora, že i včelař s deseti včelstvy může dosáhnout vysokého výnosu a přijmu vyššího, než je nově navrhovaných 50.000 korun. Při příjmu 51.000 korun se po odečtení paušálních nákladů, které tvoří 80 procent částky, zdaní 10.200 korun, z čehož při 15procentním zdanění vznikne daň 1530 korun.

Zachování fikce příjmů doporučovalo i ministerstvo zemědělství. Navrhovalo ho například na částce 1500 korun na jedno včelstvo při nepřekročení 33 včelstev. To by spadalo do limitu 50.000 korun příjmů, které by včelaři nemuseli danit. Uvádělo také, že hrozí riziko nárůstu administrativy jak pro drobné včelaře, tak pro státní správu, protože naprostá většina chovatelů má jedno až 15 včelstev.

Návrh ministerstva financí uvádí, že někteří profesionální včelaři využívají výjimku a v režimu, kdy jsou osvobozeni od daně, mají i například 200 včelstev rozepsaných formálně na členy rodiny. To vede k tomu, že nedaní příjmy z chovu včel. Podle ministerstva je výjimka nesystémová. 'Dochází k paušalizaci výše příjmu u jednoho typu činnosti, a to bez ohledu na skutečnou výši příjmů z této činnosti, která může být vyšší i nižší než uvedený limit. Příjmy poplatníka z chovu včel tak budou podléhat stejnému daňovému režimu, jako je tomu u jiných poplatníků s příjmy z příležitostných činností,' napsal úřad v důvodové zprávě.


12.06.2023
Reportáž o průběhu soutěže Zlatá včela na Morávce.


09.06.2023
Očista včelstev přemetením
Očista včelstev přemetením na mezistěny s aplikací podpůrných imunostimulačních látek, brožura.
Martin Kamler, Jan Tyl a Dalibor Titěra


05.06.2023
Dne 06.06.2023 proběhne od 17.30 na adrese Pržno 283 zasedání předsednictva výboru ČSV, z.s., okresní organizace Frýdek-Místek.05.06.2023
Nová "včelí vyhláška" právě vyšla ve Sbírce zákonů

Od účinnosti novely veterinárního zákona (1.10.2022), která se dotkla včelařství, jsme očekávali i navazující změnu vyhlášky č. 18/2018 Sb., tzv. "včelí vyhlášky". K tomu došlo 31.5.2023, kdy ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 144/2023 Sb., o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a tlumení některých nákaz včel.

Nová vyhláška je přijata v návaznosti na aktuální novelu veterinárního zákona a upravuje zejména:

 • zrušení povinnosti chovatele, který chová včelstva, neprodleně po zjištění úhynu včelstev na stanovišti včelstev hlásit úhyn nad limit stanovený prováděcím právním předpisem krajské veterinární správě;
 • zrušení povinnosti chovatele vyžádat si veterinární osvědčení k přemísťování včelstev mimo území kraje;
 • vypuštění chovu včely s dobrým čistícím instinktem z opatření k tlumení nákaz;
 • rozdělení podmínek a opatření pro každou jednotlivou nebezpečnou nákazu včel, tj. mor včelího plodu nebo hnilobu včelího plodu, a to z důvodu přehlednosti;
 • zkrácení doby, po kterou bude možné uplatňovat předchozí vyšetření v případě výskytu moru nebo hniloby včelího plodu, ze 12 měsíců na 4 měsíce;
 • dílčí terminologická zpřesnění, která uvádějí vyhlášku do souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 z 9. 3. 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat.

Nová vyhláška č. 144/2023 Sb., plně nahrazuje stávající vyhlášku č. 18/2018 Sb., a je účinná od 1.7.2023.

Naleznete ji ZDE.15.05.2023

Mladí včelaří navštívili Morávku

Je sobota 29. dubna 7.45 hod a na parkoviště před ZŠ Morávka přijíždí první účastníci oblastního kola soutěže " Zlatá včela". Organizace této soutěže se pro rok 2023 zhostila ZO ČSV z.s. Morávka. Do soutěže se přihlásilo celkem 14 včelařských kroužku mládeže z celého Moravskoslezského kraje v celkovém počtu 80 dětí, rozdělených do dvou věkových kategorii. Mladší - žáci 2.-5. třídy a starší od 6 po 9 třídu ZŠ. Cílem soutěže je umožnit členům včelařských kroužků mládeže porovnání teoretických znalostí a praktických dovedností při práci v kroužku a motivovat je k dosažení dalších úspěchů. Po prezenci, předání triček s logem Zlaté včely sponzorem Moravskoslezským krajem a ubytování v tělocvičně ZŠ došlo k nástupu všech zúčastněných na ploše tenisového kurtu, kde došlo k oficiálnímu zahájení soutěže za účasti zástupců obcí Morávka, Raškovice, Krásná a Pražmo, zástupce RV ČSV a OV ČSV Frýdek Místek, vedení ZŠ Morávka a všech členů organizačního štábu. Součástí oficiálního zahájení bylo taktéž otevření obálky s testovými otázkami. Pak se soutěžící rozdělili do čtyř skupin, kde v učebnách absolvovali písemný test včelařských znalostí. Dalšími soutěžními disciplinami byla praktická část, kde soutěžící měli popsat a prakticky ukázat práci ve včelstvu, dále botanika - určení deset rostlin a jejich rodové a druhové jméno, pomůcky - určení a popis dvaceti pomůcek vybraných podle určeného seznamu a poslední disciplína mikroskopování – určení a popis preparátů včely medonosné. Pětihodinový maraton soutěží byl pouze přerušen přestávkou na oběd, kde se podávala čočková polévka a hovězí plátek s rajskou omáčkou a těstovinami. Po skončení oficiální soutěže a malé svačince pokračoval program sportovním odpolednem, o které se postarali zástupci sboru dobrovolných hasičů z Morávky, kterým patři velké poděkování, protože tato akce měla u dětí velký ohlas. Po večeři děti navštívil místní klaun pan Vašut se svou bublinkovou šou a dalšími soutěžemi, které se taktéž velmi líbily. Úspěšný den jsme ukončili ve 22.00 hod večerkou.

V neděli 30. dubna se děti po vydatné snídani a vyklizení nocležny (tělocvičny) přemístily do asi deset minut vzdáleného hotelu Partyzán, kde pokračoval ve velkém sále druhým dnem další program oblastního kola "Zlatá včela 2023". Na úvod seznámil všechny přítomné s historií obce Morávka a blízkého okolí historik pan Bystřičan, pak následovalo vystoupení malého divadla paní Mikušové no a konečně přišla řada na to, co musí každá soutěž obsahovat a to je vyhlášení výsledků jednotlivých kategorii. Před samotným vyhlášením vítězů obdržel každý soutěžící medaili a tašku s logem ZV, ve které měli úpomínkové předměty, které darovali tito sponzoři - ČSV, Moravskoslezský kraj, obce Morávka, Raškovice, Krásná a Pražmo, Lesy ČR, OO Frýdek-Místek, včelí obchůdek Chlebovice, Lesy Beskydy, AVOS - Antonin Vahala, PSNV, Vital plast, Fa Sapák, Fa Sruby Paccák a MKpak s.r.o. .

VÝSLEDKY SOUTĚŽE

Mladší kategorie:

 • Rebeka Machačová - VKM Košařiska
 • Tomáš Machač - VKM Košařiska
 • Tereza Veverková - VKM Oderské vrchy

Starší kategorie:

 • Jan Kopáček - VKM Apis Bruntál
 • Michal Bojko - VKM Košařiska
 • Filip Bálint - VKM Apis Bruntál
 • Kristýna Wiszczorová - VKM Košařiska

Do celostního kola soutěže "Zlatá včela", které se uskuteční ve dnech 9. 6. – 11. 6.2023 na SOUV v Nasavrkách postoupili první čtyři ze starší kategorie. Přejeme jim hodně úspěchů.

Přehled VKM, které se zúčastnily soutěže "Zlatá včela" 2023.

VKM – LUBNO, VKM – ROPICE,VKM – TŘINEC, VKM – VŘESBEE VŘESINA, VKM – MORÁVKA, VKM – FRÝDEK–MÍSTEK, VKM – BYSTŘICE, VKM – MEDAŘÍCI KOPŘIVNICE, VKM – VČELAŘÍCI RYCHVALD,  VKM – APIS BRUNTÁL, VKM – AMBROŽÍCI HAVÍŘOV, VKM – KOŠAŘISKA,VKM – MOSTY U JABLUNKOVA, VKM – ODERSKÉ VRCHY

Závěrem chci poděkovat všem sponzorům, vedoucím VKM, vedení ZŠ Morávka, dobrovolným hasičům Morávka, Martinu a Petrovi Bujokovým a organizátorům soutěže, kteří věnovali svůj volný čas skvělé věci. O budoucnost včelařů nemusíme mít starost. Přejí všem hodně úspěchů.

Václav Uherek - vedoucí VKM Morávka – organizátor soutěže.


25.04.2023
Vážení přátelé, zveme vás na Včelařské diskuzní fórum. Těšíme se na vás.


19.04.2023

Vážené včelařky, vážení včelaři,

rád bych Vás a Vaše členy organizací a spolků pozval společně s docentem Jaroslavem Havlíkem z České zemědělské univerzity v Praze na workshop o přátelských i nepřátelských bakteriích, které jsou životně spjaty s včelou medonosnou. Workshop se bude konat v sobotu 13. května v areálu ČZU v Praze a bude moci se osobně setkat s odborníky ve výzkumu včel z Masarykovy univerzity v Brně, Univerzity Palackého z Olomouce, České zemedělské univerzity a Výzkumného ústavu včelařského. V příloze posílám pozvánku s programem a dalšími detailními informacemi. Workshop je díky podpoře projektu Ministerstva zemědělství pro účastníky zdarma. Bohužel jsme limitováni kapacitou, a proto je počet účastníků omezen. Přihlásit se můžete ZDE:

Těším se na viděnou a jsem s pozdravem,

Martin Kamler17.04.2023

X. ročník projektu COLOSS: Monitoring úspěšnosti zimování včelstev

Vážené včelařky, vážení včelaři,

Rádi bychom Vás informovali, že byl spuštěn již X. ročník projektu COLOSS: Monitoring úspěšnosti zimování včelstev. Český svaz včelařů, z.s. doporučuje chovatelům, aby tomuto monitoringu věnovali pozornost.

Soustavný COLOSS monitoring je velice důležitý pro analýzu úhynů včelstev, vyhodnocení metod ošetřování včelstev i sběr dat o vývoji situace v českém včelařství. Vyplnění dotazníku Vám zabere přibližně 10 minut a současně si s ním můžete zrekapitulovat loňskou sezónu.

Dotazník je určen jednotlivým chovatelům včel, kteří v dotazníku mohou sdělit, jak jim přezimovala včelstva, zda zaznamenali úhyny a pak i způsoby ošetřování jejich včelstev nebo další jevy související se včelařením.

Každý chovatel vyplňuje dotazník za sebe. Není žádoucí, aby činovníci Svazu vyplňovali dotazník za celou organizaci!

Rozešlete e-mailem zprávu o možnosti zapojit se do studie COLOSS mezi včelaře ve svém okolí (ZO, OO). Vyplnění dotazníku je dobrovolné, mohou se zapojit všichni včelaři ČR.

Anonymní dotazník je dostupný na www.uhynyvcelstev.cz a odeslat jej můžete do konce dubna 2023.

Všichni jsou zváni, nikdo není nucen!

Co COLOSS: Monitoring již přinesl?

Mapy úhynů včelstev

Návody a tipy k léčení varroózy

Přednášky, s kterými jezdíme za Vámi nebo si některé můžete poslechnout on-line

Mapy hustoty zavčelení, data nám poskytuje Ministerstvo zemědělství

• A mnoho dalšího můžete najít na www.coloss.cz

Za tým COLOSS: Monitoring úspěšnosti zimování včelstev

Mgr. Jiří Danihlík, Ph.D.
Přírodovědecký fakulta Univerzity Palackého v Olomouci


11.04.2023
Vážení přátelé,

jistě jste si už všimli, že jak v CISu, tak i na našem webu, je statistika úhynů včelstev podle okresu.
Ze statistiky vyplývá, že náš okres má 51, 4781% úhynů a je tak na 11. nejhorším místě v rámci ČR.

Kontrolou v CISu jsem zjistil, že tento údaj neodpovídá realitě, neboť 1/4 ZO našeho okresu má špatně navedené údaje o počtu včelstev (nesmyslná čísla - pravděpodobně došlo k záměně kolonky úhynů a aktuálních počtů včelstev) a 1/4 ZO nemá počty navedené vůbec.

Kontrolu můžete provést v CISu:

Nastavení ZO -> Statistika -> Statistika za rok 2023

Prosím o brzkou nápravu.

S přátelským pozdravem Aleš Pink
nákazový referent OO ČSV Frýdek-Místek


06.04.2023
Statistika úhynů podle okresů 2022


03.04.2023
Dne 04.04.2023 proběhne od 17.00 na adrese 28.října 1639, 738 01 Frýdek-Místek zasedání předsednictva výboru ČSV, z.s., okresní organizace Frýdek-Místek.


28.03.2023
O uplynulém víkendu proběhlo zasedání Republikového výboru ČSV

Březen je tradičně měsícem, kdy se koná jednání RV ČSV. Bylo tomu tak i tentokrát. Sešli jsme se 25.3.2023 v Nasavrkách. Jednání se zúčastnilo 63 členů z 80, tj. 78,75%. V rámci zahájení jednání jsme jako vždy popřáli našim kolegům u příležitosti jejich kulatého výročí narození v období od posledního jednání RV.

 • 50 let oslavil Lubomír Zámorský a Marek Bartošík,
 • 60 let Jiří Novotný a Vladimír Jeřábek,
 • 75 let Václav Švec a Josef Šroll

Program zasedání měl 23 bodů. V jeho úvodu RV udělil vyznamenání – čestný odznak Za zásluhy o včelařství příteli Jiřímu Pohanovi, který pracoval v nejvyšším orgánu svazu úctyhodných 32 let.

Jako každý rok v březnu RV mimo jiné schválilo zprávu o činnosti a hospodaření za uplynulý rok (hospodářský výsledek r. 2022 je ztráta 59 tis. Kč) a zprávu o plnění hlavních směrů činnosti schválených sjezdem ČSV v r. 2022.

V rámci revize směrnic byl schválen Chovatelský řád ČSV, Pravidla administrace dotace podle NV č. 53/2023 Sb. o stanovení podmínek provádění opatření v odvětví včelařství, Směrnice ČSV č. 1/2023 – Pravidla práce v CIS a Metodický pokyn k činnosti Ústřední kontrolní komise ČSV.

Členové RV byli informováni o navázání reklamního partnerství se společností ČEZ, a. s. Byl schválen členský příspěvek na rok 2024 ve výši 600 Kč na člena. Z příspěvku na člena obdrží okresní organizace svazu 25 Kč. Členský příspěvek ze včelstva byl snížen z 16 Kč na 4 Kč (3 Kč do Svépomocného fondu ČSV a 1 Kč do Chovatelského fondu ČSV). S ohledem na obdržené rozhodnutí o poskytnutí dotace NNO pro tento rok a nutnost čerpat prostředky na revitalizaci sídla svazu a rozvoj CIS, RV odsouhlasil změnu rozpočtu na rok 2023.

Zlatým hřebem jednání bylo pro členy RV překvapení v podobě předvedení nových včelařských spolkových obleků. Článek, fotografie a další informace o možnosti jejich objednání naleznete v dubnovém čísle časopisu Včelařství. Závěrečné Usnesení březnového zasedání RV 2023 naleznete ZDE.

Celou aktualitu včetně foto naleznete na webu ČSV, z. s.. ZDE

Mgr. Jarmila Machová


14.03.2023
Vážení přátelé.
Jak jistě víte, vedení svazu zvažuje navýšení členského příspěvku. Každá ZO může k tomuto samozřejmě zaujmout svůj postoj. V současné době u mnohých z vás probíhají výroční členské schůze. Informujeme pouze, že v případě vašeho nesouhlasu s navyšováním čl. příspěvků, by bylo vhodné na schůzi odsouhlasit a do usnesení písemně uvést tato konkrétní ujednání:


"Členská schůze schvaluje:

- usnesení o nepřijatelnosti zvyšování členských příspěvků ze strany představitelů ČSV, předsednictva RV ČSV a republikového výboru ČSV bez předložení přehledné a průkazné ekonomické analýzy hospodaření a návrhu souhrnných úsporných opatření pro následující období fungování ČSV, ze kterých by potřeba takovéhoto zvýšení příspěvků jednoznačně vyplynula."

"Členská schůze ukládá:

- zástupci ZO v okresním výboru, aby seznámil se stanoviskem k plánovanému navýšení členských příspěvků zástupce našeho okresu v RV Ing. Vladimíra Procházku, MBA a požadoval jeho hlasování ve smyslu rozhodnutí členské základny naší ZO."


Nezapomeňte také, prosím, také poslat zápisy a usnesení z VČS na naši okresní organizaci.

Rozhodnutí je samozřejmě na vás. Děkujeme za spolupráci.


14.03.2023
Dne 15.03.2023 proběhne od 17.30 hod. v hostinci U Čendy v Hodoňovicích zasedání předsednictva výboru ČSV, z.s., okresní organizace Frýdek-Místek.


01.03.2023

V neděli, 26.02.2023, proběhlo ve včelařském naučném areálu v Chlebovicích setkání nákazových referentů okresu Frýdek-Místek.
Na akci byli pozváni zástupci všech ZO a zástupci ostatních včelařských spolků našeho okresu. Jsme velice rádi, že k situaci ohledně moru včelího plodu a hniloby včelího plodu, která se v našem regionu znovu vyskytla asi po čtyřech desetiletích, nejsou včelaři lhostejní. Vždy se ovšem najdou tací, kteří z osobních důvodů práci ostatních hatí. Pouze spoluprací a důsledným dodržováním pravidel jsme schopni dosáhnout dlouhodobého výsledku a chránit tak zdraví našich včelstev. Nákazový referent je člověk v první linii, který by měl být natolik erudovaný, aby dokázal rozpoznat přímo v terénu na včelnicich členů ZO problém, pojmenovat jej a navrhnout postup řešení jak postupovat k jeho zdárnému vyřešení. Z tohoto důvodu je nutné neustálé vzdělávání, neboť problematika včelích nemocí je široká, stále v pohybu a otevřená.

Přednášku odborně vedl pan MVDr. Martin Kamler z VVÚ Dol. Věříme, že nákazoví referenti dostali všechny potřebné informace a odpovědi na své otázky, vč. praktických ukázek. Na závěr proběhla diskuze s paní MVDr. Marií Baštinskou z KVS, která vysvětlila legislativní a praktické dopady odhalení nákazy a apelovala na zodpovědnost, důslednost a slušnost všech včelařů.

Mor i hniloba včelího plodu jsou nebezpečné nákazy, které můžou být do chovu zavlečeny různě např. při zalétávání včel, loupežemi, roji neznámého původu, infikovanými plásty, úly či včelařskými pomůckami. Tak jako v případě dalších nákaz, je důležitá prevence a monitoring. Zejména se jedná o dodržování zásad správné chovatelské praxe, provádění průběžné dezinfekce a obměny úlů, rámků, díla a ostatního včelařského vybavení. Chovatelé by si měli pořizovat včely pouze ze známých a ověřených zdrojů, vždy s důrazem na laboratorní vyšetření a neumisťovat roje neznámého původu na svá stanoviště, popř. zvolit správný soubor opatření pro jejich umístění a zamezit přístupu včel do neobsazených úlů apod.

Buďte, prosím, zodpovědní a ohleduplní, nejen k sobě, ale i ostatním včelařům. Pouze společně monitoringem, prevencí, včasnými zásahy a zodpovědným chováním jsme schopni zabránit dalšímu rozšíření těchto nebezpečných nákaz.

Závěrem bych ráda poděkovala příteli Aleši Pinkovi za jeho práci a čas, který této problematice věnuje.

Monika Navrátilová


01.03.2023
V úterý 28.2.2023 vyšlo ve Sbírce zákonů dlouho očekávané nové Nařízení vlády č. 53/2023 Sb. o stanovení podmínek provádění opatření v odvětví včelařství ze dne 22.2.2023 s účinností od 1.3.2023.

Nařízení se vztahuje již na přechodné období od 1.1. do 31.7.2023.

Podrobné informace potřebné k podání žádosti o podporu na opatření v odvětví včelařství budou v nejbližší době k dispozici na stránkách SZIF: Včelařské eurodotace - Státní zemědělský intervenční fond (www.szif.cz).

Znění nového nařízení vlády tak, jak vyšlo ve Sbírce zákonů, naleznete ZDE.

Mgr. Jarmila Machová


27.02.2023

Rada kraje na své schůzi dne 20. 2. 2023 usnesením č. 62/4591 schválila následující podmínky dotačního programu Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji 2023.
Dotační program je zaměřen na poskytování účelových neinvestičních dotací na podporu včelařství v Moravskoslezském kraji, a to na předmět dotace provedený v roce 2023, kterým může být:

 • obnova včelích úlů
 • pořízení včelařského zařízení na zpracování včelího vosku, zařízení na tepelné ošetřování včelstev proti Varroa destructor nebo lisu na výrobu mezistěn
 • podpora vzdělávání, výchovy, osvěty a poradenství
 • analýza moru včelího plodu a hniloby včelího plodu

Lhůta pro podávání žádostí je ode dne 24. 3. 2023 od 9:00 hodin do dne 7. 4. 2023 do 12:00 hodin.

Více informací v odkazu výše.


27.02.2023


14.02.2023


14.02.2023

Informace - zasílání časopisu pro 2. a 3. v rodině.

Jelikož se v posledních dnech hromadí dotazy od jednatelů ZO ČSV, z. s. a členů ohledně zasílání časopisu Včelařství a Včelár, zasíláme hromadné vysvětlení.

Jednací řád ČSV, z. s. ze dne 20. 8. 2022 popisuje na str. 3, odst. 5 B) pravidla pro zasílání OVP a dalších periodik (v našem případě časopisu Včelár) druhým a třetím členům v rodině.


13.02.2023

Upozornění - Jak se vyjadřovat o cenách medu

Vážení funkcionáři,

na základě konzultace na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, jejímž tématem bylo, jak se máme vyjadřovat v médiích k cenám medu, podáváme vám tuto informaci:

Protože Český svaz včelařů a jeho organizační jednotky jsou v postavení soutěžitele podle § 2 odst. 1 zákona na ochranu hospodářské soutěže, je členům statutárních orgánů, a to ať ČSV (předsednictvo) nebo ZO ČSV (výbor) nebo OO ČSV (výbor OO) zakázáno uveřejňování záměru zvyšování ceny medu. Zcela vyloučeno je uvádění konkrétních částek - např. cena se zvýší o 20% nebo o 10, 20 Kč ..... Porušení této povinnosti je považováno za protisoutěžní jednání a sankce může být až 10 mil. Kč. Obecně lze zdražení připustit, avšak vždy jen jako možnost, tedy slovy "lze očekávat zvýšení, cena se může zvýšit, mohlo by to znamenat zvýšení ceny.....".

Upozorňujeme proto všechny funkcionáře statutárních orgánů našich organizačních jednotek, aby se tohoto jednání zdrželi. K cenám medu se mohou vyjadřovat jen jako včelaři ohledně prodeje svého medu.

Mgr. Jarmila Machová
předsedkyně Českého svazu včelařů


09.02.2023

Jak je to v našem okrese s členskými příspěvky a dotací 1.D - podpora včelařství.

Členské příspěvky jsou vybrány, prostředky dotace 1.D rozděleny. Pojďme se jen v krátkosti podívat o jakých sumárních číslech se v našem okrese bavíme.

Členské příspěvky zaplatilo celkem 1383 včelařů, kteří obsluhují celkem 12.662 včelstev. Celková částka, kterou zaplatili členové našeho okresu tedy činí 618.676,- Kč. Z této částky si RV ČSV ponechal 588.109,60,- Kč a naší okresní organizaci bylo vyplaceno 30.566,40,- Kč.

Na národní dotaci 1.D - podpora včelařství v roce 2022 bylo celkem za náš okres žádáno včelaři na 12.472 včelstev o částku 2.244.960,- Kč z toho bylo obdrženo a vyplaceno 1.941.067,- Kč. Vrácená dotace činila 626,- Kč. Výška dotace na jedno včelstvo činila 156,61,- Kč.

Domnívám se, že je vždy dobré znát, jakou měrou přispíváme na chod Českého svazu včelařů. Je zcela logické si pokládat otázku, co za své peníze získáváme zpět. Je zcela legitimní chtít vědět o jaká čísla se opírají avizované návrhy na zvýšení členských příspěvků. Každá koruna navýšení členského příspěvku generuje cca. 54.000,- Kč. Je rovněž důležité se dotazovat jak spolek nakládá a zúročuje finance ležicí na jeho účtech, jak nakládá s majetkem či jakých zisků z podílů získává z vlastnické účasti ve firmách, apod.

Každy ekonomický subjekt může mít pouze takovou administrativní strukturu a zátěž, na jakou získá potřebnou finanční hotovost od svých členů - tedy od nás včelařů. Nebuďme tedy k této problematice lhostejní.

S přátelským pozdravem

Ing.arch. Aleš Jílek - předseda ČSV, z.s., okresní organizace Frýdek-Místek


09.02.2023


07.02.2023
Dne 07.02.2023 proběhne od 16.30 na adrese 28.října 1639, 738 01 Frýdek-Místek zasedání předsednictva výboru ČSV, z.s., okresní organizace Frýdek-Místek.


01.02.2023


31.01.2023

Informace o výsledcích kontrol chovatelů včel v roce 2022

19.1.2023

Tisková zpráva - V roce 2022 zkontrolovala Česká plemenářská inspekce 349 chovatelů včel, z toho u 85 chovatelů bylo kontrolou na místě zjištěno porušení plemenářského zákona. Nedostatky zjištěné při kontrole na místě se týkaly nesplnění povinnosti odesílání hlášení o počtu včelstev a počtu umístění jednotlivých stanovišť k 1. září kalendářního roku.

Oproti roku 2021, kdy porušení plemenářského bylo zjištěno u necelého jednoho procenta chovatelů, došlo v roce 2022 k významnému nárůstu porušení na 24,4 procent. Z těchto důvodů chceme všem včelařům připomenout povinnosti, které vyplývají ze Zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon) ve znění pozdějších předpisů a to § 23, odstavec 1, písmeno c) a jsou specifikovány v § 80 a § 80a vyhlášky 136/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem.

Konkrétní povinnosti chovatelů včel jsou následující:

 • předávat Českomoravské společnosti chovatelů, a.s. Hradištko pod Medníkem (dále jen pověřená osoba) údaje o počtu včelstev a umístění jednotlivých stanovišť včelstev k 1. září kalendářního roku,
 • termín pro předání těchto údajů je nejpozději do 15. září kalendářního roku a to na formuláři, který jim poskytuje pověřená osoba,
 • v případě neregistrovaného chovatele včel, který hodlá začít s chovem včel, může kdykoli v průběhu roku zaslat pověřené osobě hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť,
 • pokud registrovaný chovatel včel chce přemístit včelstva na místo neevidované jako stanoviště, nebo ruší již stanoviště registrované, může kdykoli v průběhu roku zaslat pověřené osobě hlášení o umístění stanovišť.

Podrobné informace včetně potřebných formulářů jsou zveřejněny na ČMSCH, a.s. - Včely (cmsch.cz).

POZOR!!!

Tuto povinnost chovatelé často zaměňují se žádosti o dotační titul 1. D. Podpora včelařství, která se podává             do 15. 10. kalendářního roku Českému svazu včelařů, z. s. k administraci dotace a je podmínkou pro její kladné vyřízení.

Chovatelé, u kterých bylo zjištěno porušení zákona, budou zařazeni pro výběr ke kontrole podle analýzy rizika pro příští období.

Zdenka Majzlíková
Česká plemenářská inspekce


31.01.2023

Časopis včelařství

Vážení přátelé.

Jistě víte, že od r. 2022 již není dotačně podporován nástroj plošného vzdělávání našich členů, tj. časopis Včelařství. Tyto finanční prostředky zákonitě chybí v rozpočtu ČSV. Protože na r. 2022 a 2023 máme uzavřeny dodavatelské smlouvy pro tisk a distribuci, dostávají naši členové Včelařství bez jakýchkoli omezení a to za cenu omezení jiných plateb a činností a akcí svazu. Tento stav však nejde dlouhodobě udržet.

V roce 2024 plánujeme vydávat časopis Včelařství a to prioritně elektronicky. Protože však víme, že mnozí z našich členů upřednostňují papírové Včelařství dodávané až do jejich poštovních schránek, zůstane zachováno. Potřebujeme však pro potřeby uzavření smluv s tiskárnou a distributorem pro rok 2024 vědět alespoň rámcově velikost nákladu časopisu, od něhož se bude odvíjet jeho cena. Ze stejného důvodu je třeba také diferencovat členský příspěvek, který samozřejmě musí být vyšší pro členy upřednostňující papírové vydání a tedy dražší způsob přístupu k časopisu Včelařství.

Člen bude celý rok odebírat buď papírové i elektronické Včelařství nebo jen elektronické. Z důvodu kalkulace, potřebujeme zjistit, kolik členů bude chtít pouze elektronickou verzi a kolik bude chtít navíc i papírové vydání (elektronické vydání bude pro všechny).

Žádáme vás, abyste na členské schůzi nebo jiným způsobem zjistili, kolik je zájemců o jednotlivé způsoby odběru časopisu a kolik členů celkem hlasovalo. Anketu pro doplnění zjištěných údajů naleznete zde:
https://cis.vcelarstvi.cz/survey/list_all

Informace nám prosím doplňte nejpozději do konce února. Děkujeme za spolupráci.

Autor: Zdeněk Forman


30.01.2023
ZO Český Těšín Vás zve na přednášku Mgr. Jiřího Danihlíka na téma "Varroa, viry, houby a bakterie ve včelstvech", která se koná 17. února 2023 od 17:00 hodin v konferečním sále na Albrechtově střední škole v Českém Těšíně. Rezervace na www.vcelaritesin.cz. Více info v pozvánce.


27.01.2023

Včelařský spolek pro Frýdek, Dobrou a okolí srdečně zve na přednášku přítele Miroslava Sedláčka na téma Jarní rozvoj, podněcování všemi pády, úlové systémy a přehled metodik včetně základů optomalizovaného plodiště,
která se uskuteční v pátek 3. února 2023 od 16:00 hodin, v multifunkčním sále požární zbrojnice SDH Dobrá, 2.NP (Dobrá č.p. 31, 739 51).
Zajistěte si místo na přednášce v rezervačním formuláři zde: REZERVAČNÍ FORMULÁŘ.

Vstupné 100,- CZK.
Počet míst kurzu je omezen na max. 50, přednost mají členové VSFDO.
Občerstvení zajištěno!


25.01.2023

Elektronická soutěž pro děti a mládež "PŘÍRODA KOLEM NÁS" 2023

Jako každý rok, tak i letos pro přátele včelaření, rybaření, myslivosti i zahrádkaření je připravena tradiční elektronická soutěž. Organizátorem je opět Střední odborné učiliště včelařské - Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s. Nasavrky spolu s partnery ČMMJ, z. s., ČRS, z. s., ČSV, z. s. a ČZS, z. s.

 • Soutěž je určena všem ve věku od 10 do 16 let
 • Soutěž bude probíhat od 1.3. -30. 4. 2023
 • Soutěžní otázky budou složeny z témat: včelařství, rybářství, myslivosti a zahrádkářství
 • Soutěžních otázek bude 28
 • Kritérium úspěchu je počet bodů (1 správná odpověď =1 bod)
 • Prvních deset výherců bude pozváno na výstavu NATURA VIVA 2023 Lysé nad Labem

Odkaz na soutěžní otázky naleznete v časopisech a na webových stránkách jednotlivých svazů a na webu Středního odborného učiliště včelařského - Včelařského vzdělávacího centra, o.p.s. Nasavrky, a to https://www.souvnasavrky.cz/prace-s-detmi-a-mladezi/

Soutěž je opět vytvořena jako webový formulář technologií GoogleForms. Po vyplnění kontaktních údajů se přechází na stránky s otázkami.

Před odesláním vyplněného formuláře lze stránkami listovat zpět a případně upravit odpovědi. Formulář nelze uložit, takže je ho třeba vyplnit najednou. Pozor na zavření okna prohlížeče, došlo by ke ztrátě vyplněných údajů.

S nejlepšími deseti řešiteli, se stejně jako v loňském roce, setkáme po předchozím písemném vyrozumění na Výstavišti v Lysé nad Labem, kde bude probíhat NATURA VIVA 2023. První desítka nejlepších získá vstup pro sebe a jeden doprovod na výstavu zdarma, ostatní náklady si hradí sami.

Přejeme Vám příjemně strávené chvíle nad řešením soutěžních úkolů.


10.01.2023

Vážení přátelé,

dovolujeme si vás informovat o distribuci léčivých přípravků v roce 2023.

Vzhledem k enormnímu nárůstu cen vstupů, které nejsme schopni kompenzovat úsporami, jsme byli nuceni navýšit o tento nárůst i ceny léčiv. V následujícím období dochází k navýšení dotace v rámci opatření boj proti včelím nákazám na 50 %, což přispěje ke zmírnění dopadů zdražení na chovatele včel. Nové ceny léčiv jsou k nahlédnutí v CIS.

Upozorňujeme na termíny objednání OO ČSV a doporučujeme využití třech termínů objednávek pro jarní, letní a podzimní léčení. Prosíme OO ČSV o zaslání objednávky na letní léčivo do 15.4.2023 a pro léčivo na podzimní ošetření do 30.6.2023. Je třeba, aby ZO ČSV zadaly objednávky do CIS v dostatečném předstihu. Každá objednávka zpracovaná v systému CIS musí být ještě potvrzena praktickým veterinárním lékařem (ne státním), a to včetně objednávek, obsahujících pouze vyhrazené veterinární léčivé přípravky. Tuto objednávku je třeba zaslat do VÚVč poštou či e-mailem na leciva@beedol.cz.

VLP Gabon PF 90 mg nebude pro rok 2023 v CISu možné objednat běžným způsobem vzhledem k častěji se vyskytující rezistenci na tau-fluvalinát. Pokud o něj i přesto budete mít zájem, je nutné léčivo objednat po předchozí dohodě s VÚVč, nejpozději do 15.04.2023.

Dodávky VVLP VarroMed jsou již od minulého roku plynulé a i nadále je dostupný bez omezení. Stejně jako minulou sezónu můžete objednat VVLP Formicpro na bázi kyseliny mravenčí v gelových matricích - nově také v balení po 20 deskách.

Rozdělení objednávky po jednotlivých ZO ČSV je možné za poplatek 300 Kč vč. DPH za každou ZO ČSV. Za euro palety, které používáme na těžší objednávky kvůli zajištění stability účtujeme poplatek. Při osobním odběru je možná výměna palet na místě.

Aktuální informace o objednávkách: https://www.beedol.cz/objednavky-leciv-oo-csv

Více informací o léčivech: https://www.beedol.cz/cely-rok

S pozdravem

Výzkumný ústav včelařský


10.01.2023

VÝZVA

Z důvodu velkých úhynů včelstev v zimním období v roce 2022 Vás žádáme o vyplnění v CISu skutečného počtu včelstev v tabulce k 15. 2. 2023 - na základě odevzdané zimní měli.
Počty uhynulých včelstev jsou důležité pro jednání ČSV se zástupci Státní veterinární správy.


10.01.2023
List The Guardian informoval v minulém týdnu veřejnost o tom, že americká vláda schválila použití první vakcíny pro včely na světě. Jedná se o nový způsob boje proti chorobám, které hubí celé včelí kolonie potřebné k opylování rostlin. Americké ministerstvo zemědělství udělilo podmíněnou licenci vakcíně vytvořené biotechnologickou společností Dalan Animal Health. Očkování má pomoci chránit včely medonosné před morem včelího plodu.
Vakcína bude z počátku přístupna pouze komerčním americkým včelařům. U naší odborné veřejnosti vyvolává tato informace spoustu doposud nezodpovězených otázek.
Uvidíme tedy v čase, zda tato vakcína bude skutečně účinným prostředkem v boji proti této nebezpečné nákaze a zda bude přístupná i našim včelařům.


05.01.2023

Vážení přátelé včelaři.

Dovoluji si vás v novém roce touto formou pozdravit a popřát vše dobré v již započatém roce 2023. Věřím, že i přes všechny včelařské klacky, které nám během něj budou házeny pod nohy, jím projdeme se vztyčeným hledím, tak, abychom mohli mít na konci dobrý pocit spojený s radostí z vykonané včelařské práce.

Všichni, kteří se malinko díváte kolem sebe a sledujete dění ve včelařském oboru, našem spolku na republikové úrovni či jen v našem okrese, víte, že situace je vážná, ale optimisticky dodejme, že není kritická. Bude nicméně záležet pouze na každém z nás, jak se k problémům postaví celek a jak je tedy společně zvládneme vyřešit - jak už ke včelařině patří. Mějme stále na paměti, že pouze my chovatelé zodpovídáme za naše včely a my jim vytváříme podmínky k životu. Ty začínají výběrem a péčí o úživnost stanoviště, hygienickými podmínkami a končí minimem správných zásahů ve správnou dobu s maximální snahou o přirozenost. Učme se neustále chápat včelstvo a jeho projevy života, protože lidské bytí je příliš krátké nato, aby si kdokoliv z nás mohl říci, že vše pochopil a vše ví.

Spolek si naši pradědové vytvořili proto, protože pochopili široký přesah včelařství, a protože chtěli díky vzájemnému předávání zkušeností a informací mezi sebou včelařit s klidnou hlavou a otevřeným srdcem. Hledejme dnes v tomto cestu ke kořenům. Nikdy ani neztrácejme naději, optimismus a zdravý selský, či chcete-li včelařský rozum, protože ve včelařském oboru nás letos stejně jako loni stále budou instituce a jednotlivci zásobovat novými či staronově oprášenými zaručenými recepty jak správně, módně či moderně včelařit. Se vzděláním a chápáním souvislostí se pak lépe vybírají cesty, kterými chceme kráčet. Spolkové dění se dozajista po volebním roce a roce oslav výročí založení uklidní. Neměli bychom se však nechat uspat a zaslepit zaběhnutými a samospádnými pořádky, ale stále mít na paměti, že je to právě každý jeden z nás, kteří tvoříme spolek a je jen na nás, jak bude vypadat a fungovat.

Náš okres bude v tomto roce s podporou MSK bojovat s nebezpečnými nákazami jako je mor včelího plodu či hniloba včelího plodu, které nás velice trápí a brání spoustě včelařům ve spokojeném včelaření. Obě nemoci jsou vážné a s fatálními závěry. V obou případech je nutné bojovat proti jejich šíření. Neobviňujme se navzájem, ale hledejme cestu z kruhu ven. Jsem rád, že se zástupci základních organizací, kterých se tyto problémy dotýkají nejvíce, ochotně zapojili do řešení problému, byť v šibeničních termínech. Vím, že je to starost a práce navíc, ale věřím, že to má smysl, a že výsledky pocítíme záhy všichni a budou určitě ku prospěchu nás všech. Chtěl bych všem, kteří tomu věnují a budou věnovat svůj čas a úsilí upřímně poděkovat.

Připravme se na to, že stejně jako budou v tomto roce náklady narůstat, tak bude zároveň klesat podpora státu v oblasti národních dotací pro včelařství, která nedosáhne ani poloviny té podpory současné. Kdo však včelaří kvůli dotacím ať raději nevčelaří vůbec. Naše krajina patří k jedné z nejzavčelenějších krajin v Evropě, současně ovšem neustále klesá její úživnost, proto bude-li včelařů méně nic se nestane, spíše právě naopak. Nelakujme tedy včelařství směrem ke společnosti na růžovo, ale hovořme pravdu o situaci a úskalích, které tento obor doprovází.

Přeji vám vše dobré, zdraví, sílu, vytrvalost a radost z vašich úspěchů stejně jako nezlomnost z vašich proher a těším se na setkání s vámi v tomto roce 2023.

S přátelským pozdravem

Ing.arch. Aleš Jílek - předseda OO ČSV F-M


03.01.2023
Metodika kontroly zdraví 2023

Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2023 je svým obsahem pro včely stejná jako v roce 2022. Účinnosti nabyla dne 22.12.2022, kdy byla vyvěšena na úřední desce Ministerstva zemědělství ČR.


02.01.2023
Dne 03.01.2023 proběhne od 17.30 na adrese 28.října 1639, 738 01 Frýdek-Místek zasedání předsednictva výboru ČSV, z.s., okresní organizace Frýdek-Místek.


27.12.2022
Rozhodnutí č.j. SZIF20220754552 o dotaci 1.D. - Informace o možnosti podání odvolání

Vážení přátelé,

Český svaz včelařů, z. s. jakožto žadatel o dotaci 1.D. obdržel 21.12.2022 Rozhodnutí o poskytnutí dotace 1.D pro r. 2022. Součástí rozhodnutí je i bod III.1. Ověření v ústřední evidenci včel.

V příloze tohoto dopisu najdete tabulky (Příloha 2, Příloha 3, Příloha 4) s registračními čísly těchto chovatelů, kteří nesplnili některou z podmínek dotace, a s uvedením počtu včelstev, na který bylo požádáno o dotaci, počtu včelstev v ÚE a rozdílu mezi těmito počty, vše seřazeno podle příslušnosti k základní organizaci.

Jsme v časové tísni vzhledem k tomu, že odvolací lhůta proti zamítavému rozhodnutí je krátká, proto se tímto obracíme na chovatele, aby si v přiložených tabulkách ověřili, zda se jich možnost odvolání netýká, a na vás funkcionáře základních organizací o pomoc a informování chovatelů v přiložených tabulkách.

Výňatek z Rozhodnutí: III.1.

Ověření v ústřední evidenci včel

Fond dne 9. 12. 2022 ověřil registraci chovatelů včel dotazem do ÚE a počty včelstev v jednotlivých požadavcích, zda souhlasí s počty včelstev evidovaných v ÚE k 1. 9. 2022 v souladu s vyhláškou č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem

Po ověření Fond zjistil, že níže uvedeným chovatelům včel nelze poskytnout dotaci z následujících důvodů:

a) V příloze č. 2 tohoto rozhodnutí je uvedeno 823 chovatelů včel s počtem 6 400 zazimovaných včelstev, kteří nemají evidovaná včelstva k 1. 9. 2022 v ÚE a tím nesplňují podmínky dle bodu 4 části B dotačního programu 1.D. Zásad.

b) V příloze č. 3 tohoto rozhodnutí je uvedeno 21 chovatelů včel s počtem 83 zazimovaných včelstev, kteří mají v ÚE uvedený datum zrušení registrace a tím nesplňují podmínky dle bodu 4 části B dotačního programu 1.D. Zásad.

c) není příloha

d) V příloze č. 4 tohoto rozhodnutí je uvedeno 198 chovatelů včel s počtem 428 zazimovaných včelstev, kteří mají v ÚE menší počet včelstev než uvedli v požadavku, a proto dle bodu 6 písm. g) části B dotačního programu 1.D. Zásad do výpočtu výše dotace byl použit počet evidovaný v ÚE.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 31. 12. 2022 prostřednictvím Českého svazu včelařů, z.s., Křemencova 177/8, 115 24 Praha 1 poštou nebo na email rueckerova@vcelarstvi.cz, sulcova@vcelarstvi.cz.

Prosíme chovatele, aby si zkontrolovali, zda v přiložených tabulkách není uvedeno jejich registrační číslo chovatele. Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Mgr. Jarmila Machová, v. r.

předsedkyně

Ing. František Krejčí, v. r.

tajemník27.12.2022
ROZHODNUTÍ SZIF v rámci dotačního programu 1.D. Podpora včelařství

Státní zemědělský intervenční fond (dále jen "Fond") jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 1 odst. 2 písm. a) a z) zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o SZIF"), rozhodl podle § 2d odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), v souladu s nařízením Komise (EU) č. 1408/2013, v platném znění, a v souladu se Zásadami, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2022 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zásady"), t a k t o:

Žadateli:

Český svaz včelařů, z.s.

IČ: 00443239

Se sídlem: Křemencova 177/8, 115 24 Praha 1

Bankovní spojení: 907390/5500

se v rámci dotačního programu 1.D. Podpora včelařství poskytuje dotace ve výši 99 547 966 Kč pro rok 2022

Fond žádost posoudil a dne 9. 12. 2022 ověřil registraci chovatelů včel dotazem do ÚE a počty včelstev v jednotlivých požadavcích, zda souhlasí s počty včelstev evidovaných v ÚE k datu 1. 9. 2022 v souladu s vyhláškou č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem.

Po ověření Fond shledal, že na 636 892 zazimovaných včelstev lze poskytnout dotaci.

Pro výpočet dotace byla použita sazba ve výši 156,61 Kč na 1 zazimované včelstvo. Sazbu potvrzenou Ministerstvem zemědělství ČR Fond stanovil následovně:

Alokovaná částka pro rok 2022: 105 000 000 Kč

Zajištění administrace dotace: 5 % z alokované částky tj. 5 250 000 Kč

Uznaný počet včelstev: 636 892

Výpočet sazby: 105 000 000 - 5 250 000 = 99 750 000 Kč/636 892 = 156,61 Kč/1 zazimované včelstvo Celková výše dotace na zazimovaná včelstva evidovaná v ústřední evidenci je tvořena součtem včelstev jednotlivých uznaných požadavků od chovatelů včel, tj. 99 720 392 Kč. Při výpočtu dotace Fond postupoval tak, že u jednotlivých požadavků byla vypočtená částka zaokrouhlena na celé koruny směrem dolů.

Sekretariát ČSV vyplatí dotaci 1.D. na účty jednotlivých ZO ČSV (a jednotlivě nečlenům) v nejkratším možném termínu po připsání finančních prostředků na účet sekretariátu.

TERMÍN výplaty a vyúčtování dotace 1.D. za rok 2022 pro ZO ČSV je do 31.1.2023, následně ZO odešle ke zpracování na příslušnou OO ČSV. OO ČSV zpracuje a zašle na sekretariát ČSV do 15.2.2023.


21.12.2022


19.12.2022
Vážení přátelé včelaři, vypočtenou částku určenou na administraci dotace 1.D pro rok 2022 pro ZO ČSV najdete v programu CIS pod záložkami NASTAVENÍ ZO - DOTACE - a třetí sloupec zprava je "Celkem dotace na administraci". Částka je v řádku roku 2022.
Připravujte si, prosím, k předložení doklady o nákladech, které ZO ČSV vynaložila na administraci dotace 1.D. Jedná se o kancelářský materiál a potřeby (např. cartridge do tiskáren, papíry, obálky, tiskopisy - příjmové a výdajové doklady, pokladní deník, propisky, atd.), poštovné (korespondenční lístky, poštovní známky nebo doklad o poslané zásilce), nájemné za pronájem sálu na výplatu dotace (NELZE HRADIT OBČERSTVENÍ!!), cestovné funkcionářů, kteří prováděli ověření údajů o počtu včelstev ("kontroly") stanovišť (vyplněný, podepsaný vypočítaný cestovní příkaz, se všemi náležitostmi), telefonní dobíjecí kupony, apod.
ZO ČSV, z.s., předloží originály (úředně ověřené kopie) dokladů nejpozději do 31.12.2022.


29.11.2022
Dobrý den vážení přátelé,
s odkazem na nedělní zasedání výboru OO ČSV Frýdek-Místek rozšířené o předsedy a nákazové referenty, zasílám níže popis průběhu odběru včelí měli v ochranném pásmu moru včelího plodu v okrese Frýdek-Místek, na kterém jsme se domluvili.
V případě nejasností kontaktujte mne nebo paní MVDr. Baštinskou.
Za spolupráci proti MVP předem děkuji.

S pozdravem Aleš Pink nákazový referent OO ČSV Frýdek Místek


29.11.2022


25.11.2022
Vážení přátelé včelaři, vypočtenou částku určenou na administraci dotace 1.D pro rok 2022 pro ZO ČSV najdete v programu CIS pod záložkami NASTAVENÍ ZO - DOTACE - a třetí sloupec zprava je "Celkem dotace na administraci". Částka je v řádku roku 2022.
Připravujte si, prosím, k předložení doklady o nákladech, které ZO ČSV vynaložila na administraci dotace 1.D. Jedná se o kancelářský materiál a potřeby (např. cartridge do tiskáren, papíry, obálky, tiskopisy - příjmové a výdajové doklady, pokladní deník, propisky, atd.), poštovné (korespondenční lístky, poštovní známky nebo doklad o poslané zásilce), nájemné za pronájem sálu na výplatu dotace (NELZE HRADIT OBČERSTVENÍ!!), cestovné funkcionářů, kteří prováděli ověření údajů o počtu včelstev ("kontroly") stanovišť (vyplněný, podepsaný vypočítaný cestovní příkaz, se všemi náležitostmi), telefonní dobíjecí kupony, apod.
ZO ČSV, z.s., předloží originály (úředně ověřené kopie) dokladů nejpozději do 31.12.2022.
Pokud již doklady máte připraveny, můžete je s sebou vzít na nedělní zasedání výboru, kde je od Vás přeberu.

Monika Navrátilová


16.11.2022
Co včely umí a co je trápí


Shrnutí proběhlé akce:
V sobotu 12.11.2022 od 9.00 do 13.00 hodin proběhla v kinosále kulturního centra ve Frýdlantě nad Ostravicí odborná přednáška Ing. Dalibora Titěry, CSc. pod názvem: "Co včely umí a co je trápí".
Akce se zúčastnilo cca. 50 včelařů. Letošní vzdělávací cyklus pod hlavičkou ČSV, z.s., okresní organizace Frýdek-Místek byl touto přednáškou ukončen. Po Ing. Františku Krejčím, Mgr. Jiřím Danihlíkovi, Ph.D., MVDr. Martinu Kamlerovi a kurzech chovu matek vedených našimi chovateli a učiteli včelařství Bc. Martinem Carbolem a Jaroslavem Kopečkem, byl Ing. Dalibor Titěra, CSc, posledním přednášejícím a tím vzdělávací cyklus roku 2022 můžeme považovat za úspěšně uzavřený.
Přítel Ing. Dalibor Titěra, CSc ( *1955 ) vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Praze a nyní pracuje jako badatel ve Výzkumném ústavu včelařském v Dole, kde je vedoucím akreditované zkušební laboratoře. Tato laboratoř například ověřuje kvalitu medu, dodává potvrzení o zdravotním stavu včel a vyšetřuje příčiny úhynu včel. K hlavní specializaci Ing. Titěry patří inseminace včelích matek, které provádí po celé Evropě. Vyučuje včelařství na České zemědělské univerzitě v Praze a na dalších školách.

Krátká reakce školitele:
Přednáším včelařům od roku 1975, takže těch přednášek už bylo opravdu hodně. Někam zajedu jednou, jinam jezdím pravidelně. Přímo ve Frýdlantu nad Ostravicí jsem byl v sobotu poprvé. Co musím hlavně ocenit, byla hladká a současně detailní organizace celé akce ze strany pořadatelů. Vybraný čas - sobota dopoledne - je tradičním termínem pro schůze. Na soboty ale máme často mnoho náročných plánů a někteří z pozvaných v mnoha důvodů nepříjdou. Moje zkušenost je taková, že se postupně a pomalu spolky přeorientovávají na večery všedních dnů. Účast bývá často zřetelně vyšší, než o víkendu. Ale to může být pochopitelně krajově rozmanité. Velice spokojen jsem byl s přednáškovým místem - místním kinosálem. Dobrá projekční plocha, stupňovité auditorium, akustika zvládnutelná bez mikrofonu a zesilovače - to všechno přispělo k tomu, že nastane atmosféra vzájemné důvěry mezi lektorem a posluchači. Bylo cítit, že převažuje souhlas, nikoliv odpor. Přispělo k tomu i to, že jsme, zdá se, přijali základní myšlenku společného dopoledne a totiž tu, že včely dokážou díky desítky milionů let dlouhé zkušenosti zvládat jakoukoliv nepřízeň prostředí. Naproti tomu lidé, resp. někteří včelaři, by rádi přeměnili včely na pouhý zdroj svého výdělku. Mají-li včely přežít, musíme se od nich učit. Máme-li něco k řešení, ptejme se, jak to včely dělaly, když jim do toho ještě člověk nezasahoval.

S pozdravem a přáním mnoha úspěchůIng. Dalibor Titěra, CSc

Závěrem bych chtěl poděkovat nejen přednášejícímu za vysokou odbornou úroveň přednášky, lidský přístup a chuť erudovaně odpovídat na množství dotazů, které byly z řad posluchačů kladeny, ale samozřejmě úžasně spolupracujícímu KC Frýdlant nad Ostravicí a jeho paní ředitelce Ing. Kateřině Kaiserové a dále pořadatelům Monice Navrátilové a Ing. Tomáši Turoňovi za jejich aktivní přístup a nasazení. O plánovaných vzdělávacích akcích v roce následujícím budete včas informování na www.oocsvfm.cz.
Budeme rovněž rádi za vaše případné připomínky, podněty či náměty.

S přáním pěkného dne Ing.arch. Aleš Jílek


14.11.2022
Informace o výsledku jednání zástupců včelařských organizací a zástupců krajského úřadu MSK v Ostravě.

Ačkoliv to vzhledem k probíhající energetické krizi a nutným úsporným opatřením vypadalo s krajskými dotacemi nejistě, nakonec se i letos vešla do návrhu rozpočtu Moravskoslezského kraje dotace pro včelaře na podporu včelařství v nezměněné výši 2.000.000 Kč. Rozpočet se bude schvalovat 15. prosince 2022.
Jak bylo dohodnuto na setkání zástupců všech včelařských spolků MS kraje v říjnu, pověření zástupci, Aleš Pink, Ing. Martin Čecháček a Mgr. Václava Sciskala, osobně jednali se zástupci Moravskoslezského kraje ve věci finanční podpory společného řešení situace nebezpečných nákaz mor včelího plodu a hniloba včelího plodu.
8.11.2022 se na společné schůzce podařilo dohodnout, aby část těchto peněz, cca 600 000 Kč, byla aktivně využita v boji proti moru včelího plodu a hniloby včelího plodu v okrese Frýdek-Místek.
Ve spolupráci s MVDr. Martinem Kamlerem a Ing. Daliborem Tiťerou CSc., byla vypracována metodika monitoringu nebezpečných nákaz. S touto metodikou budou zástupci ZO seznámení na zasedání výboru, rozšířeného o zástupce ZO a nákazové referenty dne 27.11. 2022 ve Vendryni.
O dotaci pak budou moci žádat spolky, organizace nebo okresní organizace, toto bude ještě dále upřesněno. Zbylá částka do 2 milionů bude použita na obnovu včelích úlu, jako tomu bylo doposud. Podmínky se připraví začátkem roku. Technické věci budeme ve spolupráci s MSK dodatečně ladit.
Chtěl bych poděkovat za pochopení a podporu zástupcům MSK, zástupcům OO ČSV a všem zástupcům spolků našeho kraje.

Aleš Pink Nákazový referent OO ČSV Frýdek-Místek10.11.2022
Připomínáme, že v sobotu 12.11.2022 od 9h. proběhne přednáška př. Ing. Dalibora Titěry, CSc. na téma Co včely umí a co je trápí. Stále jsou volná místa. (registrace zde: https://www.oocsvfm.cz/kalendar-akci-2022/ ).
Dále upozorňujeme účastníky na dopravní omezení. Velké parkoviště mezi Kulturním domem a obchodním domem Albert bude uzavřeno, využijte, prosím, jiné parkovací plochy v okolí.

(https://www.frydlantno.cz/upozorneni%2Dna%2Ddocasne%2Duzavreni%2Dparkoviste/d-28293).


07.11.2022
Zítra, dne 08.11.2022 v 13:15 hod. proběhne jednání zástupců včelařských organizací MS kraje na Krajském úřadě v Ostravě ve věci finanční podpory společného řešení situace nebezpečných nákaz mor včelího plodu a hniloba včelího plodu. O výsledcích jednání vás budeme informovat zde, na webu oocsvfm.cz.


31.10.2022
Dne 01.11.2022 proběhne od 17.30 na adrese 28.října 1639, 738 01 Frýdek-Místek zasedání předsednictva výboru ČSV, z.s., okresní organizace Frýdek-Místek.


24.10.2022
Setkání včelařských spolků Moravskoslezského kraje

Předsenictvo ČSV, z.s., okresní organizace Frýdek-Místek iniciovalo setkání zástupců všech včelařských spolků Moravskoslezského kraje, které se uskutečnilo dne 21.10.2022 v Ostravě, za účelem společného postupu při řešení nákazové situace.
Zástupci ČSV, z.s., okresních organizací Frýdek-Místek, Ostrava, Karviná, Bruntál, Opava, Včelařského spolku Moravy a Slezska, Včelařského spolku pro Frýdek, Dobrou a okolí a Včelařského spolku Oldřichovice podpořili společný postup ve věci řešení zabránění šíření nákaz mor a hniloba včelího plodu.
Za náš okres se zúčastnili jednání Ing.arch. Aleš Jílek, Jaroslav Kopeček a Aleš Pink. Pozvání rovněž přijali zástupci KVS, veterinární inspektoři MVDr. Marie Baštinská a MVDr. Jana Cihlářová. Účastníci jednání byli jednak seznámeni s aktuálním stavem nákazy v našem kraji a dále s metodikou detekce a postupu vyšetření, kterou zpracoval přítel Pink ve spolupráci s pracovníky VÚV Dol MVDr. Martinem Kamlerem a Ing. Daliborem Titěrou, CSc., a která zajistí efektivnější formu vyhledání potenciálně napadených včelnic a následné konkrétní cílené dohledání napadených včelstev a včasný zásah včelaře a SVS.
Cílem je včasný a přesně cílený zásah a maximální zabránění šíření nákazy.
Zástupci včelařských spolků uzavřeli Memorandum, ve kterém pověřují svoje zástupce: Aleše Pinka, Ing. Martina Čecháčka a Mgr. Václava Sciskalu pro zastupování při jednání s Moravskoslezským krajem ve věci finanční podpory společného řešení situace nebezpečných nákaz mor včelího plodu a hniloba včelího plodu.
Zástupci se rovněž shodli na nutnosti rozšíření osvěty a vzdělávání na tato témata celé včelařské veřejnosti v našem kraji.
Věřím, že zástupci MSK pochopí naléhavost situace a podpoří realizaci nápravných opatření. Situace je totiž vážná a není tedy na co čekat. Co ale stále platilo, platí a bude platit je zodpovědnost každého jednotlivého včelaře, jeho schopnost rozeznat včas nákazu dle jejich charakteristických příznaků, jeho vůle a síla se s ní rychle a účinně vypořádat a v neposlední řadě i jeho solidarita s okolními včelaři.

Ing. arch. Aleš Jílek


21.10.2022
Vážení přátelé, aktuálně naleznete v CISu pozvánku na školení Datové schránky.
Bude on-line a proběhne 31.10.2022 od 17:00 do 18:30. Na školení je třeba se předem registrovat - kapacita je omezená. Podrobnosti najdete v předchozí zprávě na nástěnce v CISu - "Datové schránky - školení".
Dnes vyšel článek na Seznamu, mimo jiné i o tom, že všechny spolky dostanou povinně od státu Datovou schránku. Takže se to týká všech ZO a OO ČSV.


10.10.2022
Vážení přátelé včelaři,
oslovil jsem MVDr. Janu Cihlářovou - veterinární inspektorku (KVS Státní veterinární správa pro MSK) o zpracování přehledné informace k tématu Hniloby včelího plodu, jak přesněji uvádí European foulbrood, evropská hniloba plodu, EFB. Z uvedeného vyplývá nejen to, že podmínky u nás jsou ideální pro rozšíření této choroby a proto je potřeba být ostražitým, ale i přehledné základní informace jak nemoc vzniká a příčiny rozšíření, včelařská praxe - co činit, či čeho se naopak vyvarovat, jak ji včas detekovat, povinost ji hlásit a další důležité informace.
Najděte si čas a prostudujte si tyto informace a předávejte je dál mezi ostatní včelaře. V tomto úhlu pohledu si odpovídáme vzájemně za zdravotní situaci našich včelstev.

S přátelským pozdravem
Ing.arch. Aleš Jílek


07.10.2022
Morová apokalypsa podkreslená hnilobou.
Ano, hovořím o moru včelího plodu a hnilobě včelího plodu, které začínají paralyzovat náš okres a nikoliv o morových ranách středověku. Stojíme v našem okrese na okraji propasti a pokud nezměníme přístup, spadneme do ní všichni, hezky jeden po druhém.

Pokud nebudeme včas jako jednotlivci reagovat, tzn. rozpoznávat a likvidovat včelstva zasažená, a budeme čekat na zásah SVS a výplaty náhrad, schovávat včelstva či zařízení před kontrolou, nechávat umírající včelstva vylupovat včelstvy zdravými či doufat v uzdravení našich včelstev Duchem svatým, nepřijmeme-li zároveň za své pracná schémata ozdravení včelstev a pravidelné laboratorní kontroly, pak nás v následujících letech postihne skutečná morová rána, která bude mít blízko k včelařské apokalypse, která má a bude mít bezpochyby přesah i mimo náš okres.

Z hlediska vývoje a statistických dat můžeme dnes jen konstatovat, že k ní máme dobře nakročeno. Jak jinak si totiž vysvětlit, že letos k 16.09.2022 máme 444 pozitivních včelstev, 21 ohnisek, 19 nepotvrzených podezření a dalších 9 nových podezření?

Kdo si myslí, že se schová, či že se ho to netýká, je na velkém omylu.

Sledovat, kontrolovat a vyvozovat včasné závěry a přijímat správná, byť mnohdy drastická a tvrdá opatření, která jsou časově i ekonomicky náročná, musíme všichni jednotliví včelaři. Zároveň ti, kteří jsou v ohniscích či pásmech musí bezezbytku respektovat všechna nařízení, kterými jsou povinováni.

Zamysleme se všichni nad tím, jak to udělat jinak a lépe, protože tak jak je to dnes, je to špatně a změna je nevyhnutelná.

Co bude příští rok?

Přestaňme se tvářit, že se nás to netýká! 

Ing. arch. Aleš Jílek


29.09.2022
Se včelařem a fotografem přítelem Motykou ze ZO Mosty u Jablunkova natočila Česká televize, pro pořad Náš venkov, jeden z dílů o tradičním chovu včel s názvem Brtníkův rok. Video můžete shlédnout na uvedeném odkazu.


29.09.2022
ZO ČSV Frýdek-Místek ve spolupráci se Včelařským naučným areálem Vás srdečně zvou na Cimbálový večer, který proběhne 22.10.2022 od 18hod. v Chlebovicích. K poslechu hraje cimbálovka Kotkova muzika.


29.09.2022
Dne 04.10.2022 v 17.30hod. v hostinci U Čendy v Hodoňovicích zasedání předsednictva ČSV, z.s., OO Frýdek-Místek.


24.09.2022
Zpráva z ČMSCH - zpětná vazba

Vážení přátelé.
Obdržel jsem zprávu z ČMSCH - Českomoravská společnost chovatelů. Pozitivní zpráva: 55% chovatelů včel zvládlo podat Hlášení o počtu a umístění včelstev elektronicky. Pochvala všem!
Negativní zprávy:


1. Některé ZO ještě pořád vybírají Hlášení a posílají je hromadně. ČMSCH tato Hlášení zpracovává. Bohužel už 30 ZO ČSV nedalo k těmto Hlášením seznam za koho Hlášení posílají. Ten seznam je důležitý. Pracovníci ČMSCH totiž kontaktují ty ZO, kde je rozdíl mezi seznamem a dodanými Hlášeními a upozorňují je na chybějící dokument. A není jich málo. Pokud pošlete x Hlášení bez seznamu, už nemáte kontrolu, zda jste za chovatele, který vám svěřil Hlášení splnili zákonnou povinnost a Hlášení poslali do ČMSCH.

2. Některé ZO posílají hromadně Hlášení datovou schránkou. To je dobré, ale opět u některých chybí seznam. Takže stejně jak bod 1.

3. Perlička nakonec. Některé ZO ČSV do ČMSCH poslaly společně s Hlášením i Žádosti o 1.D. To je až k neuvěření.
Není v silách pracovníků ČMSCH posílat Žádosti 1.D zpět, nebo avizovat, na koho Žádost 1.D přišly. Je tedy možné, že někteří včelaři nebudou mít podanou žádost na 1.D, jelikož skončila na ČMSCH.
V době možnosti podat Hlášení elektronicky je kontraproduktivní posílat Hlášení dopisem nebo hromadně. Navíc u každého Hlášení máte návod, jak podat Hlášení elektronicky. Podání je otázkou jedné minuty.
Není to nic těžkého.

S pozdravem
Ing.František Krejčí
tajemník ČSV


22.09.2022
Hlavní město Praha a Středočeský kraj ve spolupráci s Výzkumným ústavem včelařským pořádají dne 4.října 2022
Národní včelařskou konferenci k problematice moru včelího plodu v ČR.
První akce svého druhu má otevřít širokou diskusi o přístupu k prevenci moru včelího plodu mezi včelařskými spolky a zájmovými skupinami včelařů, Státní veterinární správou, krajskými samosprávami a zainteresovanými ministerstvy. Díky reprezentativnímu fóru pozvaných účastníků poskytne jedinečnou příležitost hledat řešení problému, který trápí tisíce včelařů v naší zemi a který stojí státní pokladnu každoročně milióny korun.
Na této konferenci bude zastupovat naši OO člen RV př. Vladimír Procházka.


12.09.2022
Připravili jsme pro vás přednášku př. Ing. Dalibora Titěry, CSc. na téma Co včely umí a co je trápí, která proběhne 12.11.2022 v Kulturním centru ve Frýdlantu nad Ostravicí. Již nyní se můžete na přednásku registrovat zde: https://www.oocsvfm.cz/kalendar-akci-2022/ . Kapacita je omezena.


12.09.2022
31.08.2022 vyšla novela veterinárního zákona. Zákon č. 246/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči. Novela se dotkla i včelařství. Účinnost zákona byla předpokládána dnem 21. 4. 2021. Z důvodů kovidových opatření se však zákon nedostal na program jednání Parlamentu. Podařilo se to až letos.

Došlo ke zrušení:

- povinnosti chovatele, který chová včelstva, neprodleně po zjištění úhynu včelstev na stanovišti včelstev hlásit úhyn nad stanovený limit (25%) krajské veterinární správě.

- povinnosti chovatele vyžádat si veterinární osvědčení k přemísťování včelstev mimo území kraje.

Odůvodnění:

§ Hlášení úhynů nad stanovený limit nebylo v minulosti využíváno, povinnost hlášení úhynů je dána jinými ustanoveními zákona, jednalo se proto o ustanovení duplicitní.

§ Požadavek na veterinární osvědčení při přesunech byl již dříve zrušen u ostatních hospodářských zvířat. Požadavky na provádění preventivních vyšetření u včel stanovené v platné Metodice kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace poskytují dostatečné informace o nákazové situaci, a to dokonce ve větší míře než vyšetření, kterými bylo podmíněno vydání veterinárního osvědčení. Povinnost vyšetření včelstev na MVP se rozšířila a platí pro přesuny delší než 3 km (bývalo 10 km). Případné nedodržení požadavku na veterinární osvědčení před přemístěním je Státní veterinární správou obtížně zjistitelné a prokazatelné, v praxi bývá zjišťováno výjimečně, a to většinou zpětně na podnět třetí osoby. Není tedy dosaženo původního účelu tohoto ustanovení, tj. zabránit přesunům u chovatelů s neznámým nákazovým statusem. Chovatelé by si měli sami ve vlastním zájmu vy žádat informace o zdravotním stavu včelstev od chovatele, od kterého si zamýšlejí koupit oddělek/matky doložením provedených vyšetření.

Zákon nabyde účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení, tj. po jeho uveřejnění ve Sbírce zákonů. Konkrétně jde o 1.10.2022.

Změny v zákoně se musí promítnout i do prováděcích předpisů. Proto již probíhají přípravy změn vyhlášky č. 18/2018 Sb., o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz včel.

Mgr. Jarmila Machová


06.09.2022
Vážení přátelé včelaři, přikládáme prezentaci k letošnímu Aktivu.


Včera rovněž vyšel Oběžník č.1./2022, který již máte ve svých emailových schránkách a je rovněž zobrazen na webu ČSV.


Prostudujte si, prosím, tyto dokumenty a v případě jakýchkoli dotazů či nejasností neváhejte kontaktovat kohokoliv z členů POO na telefonních číslech uvedených v sekci Kontakty.


05.09.2022
Dne 06.09.2022 od 17.30hod. proběhne na adrese 28. října 1639, Frýdek-Místek zasedání předsednictva ČSV, z.s., OO Frýdek-Místek.


22.08.2022
Krajská veterinární správa SVS pro Moravskoslezský kraj nařizuje mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - hniloby včelího plodu v Moravskoslezském kraji. Více info v příloze.


14.06.2022
Pohodový letní slunečný den, dobrá nálada, výborné jídlo a pití a milí lidé, to vše doprovázelo slavnostní otevření nové naučné stezky ve včelařském areálu v Krásné. Kolegové včelaři z Lubna připravili bohatý program, přivítali spoustu hostů a patronů tohoto projektu, bez nichž by stezka jen těžko mohla být vytvořena. Na jejím vzniku se podílely okolní obce, ale hlavně spousta včelařů, dobrovolných členů spolku, kteří svůj volný čas věnovali tomu, aby vytvořili něco pěkného, užitečného, edukativního a smysluplného, stezku, která bude sloužit široké veřejnosti nejen k příjemnému trávení času, ale také vzdělávání se.
Jménem OO bych ráda poděkovala všem členům ZO Lubno, kteří se na vzniku podíleli, velice si vážíme vaší nezištné práce, vašeho úsilí a přejeme vám ve vaší činnosti vše dobré, zdravá včelstva a neutuchající elán v případných dalších podobných akcích.
Monika Navrátilová


14.06.2022
Dne 13.06.2022 proběhlo na půdě Senátu ČR setkání organizací pracujících s mládeží v oblasti ochrany přírody. Přítomno bylo 102 zástupců 74 spolků, organizací a institucí. Poděkování z rukou zástupců ministerstev zemědělství, školství a životního prostředí převzalo 33 organizací a jednotlivců. Nad akcí převzal záštitu předseda Senátu ČR Miloš Vystrčil, který se akce účastnil s dalšími senátory - s Jiřím Voseckým a Petrem Šilarem.
VČELÍ STRÁŽ, z.s. udělila Včelařskému naučnému areálu v Chlebovicích PODĚKOVÁNÍ za aktivní, mimořádnou, dlouholetou a záslužnou práci v oblasti výchovy, propagace a pomoci včelařské mládeži. Ocenění převzala Marie Knödlová a Jakub Molenda.
Velice gratulujeme a jsme rádi, že takovíto lidé a organizace jsou součástí naší Okresní organizace. 


14.06.2022
Přátelé včelaři. Informuji vás, že kontrola "Seznamů hobby včelařů, jimž byla vyplacena dotace 1.D. v roce 2021"  a vyúčtování DOTACE 1.D. PODPORA VČELAŘSTVÍ - 2021 za okres Frýdek-Místek byly v minulém měsíci provedeny, ukončeny a odeslány do sídla ČSV, z.s.. Ráda bych tímto poděkovala za vaši součinnost.
Některé organizace odeslaly dokumenty řádně, včas a bez problémů, u jiných, zvláště pak tam, kde jsou noví funcionáři, docházelo k drobným chybám a nedostatkům, které jsme ale vyřešili a nakonec vše dopracovali. Příště bych se těmto chybám a zbytečnému urgování ZO ráda vyhnula a proto vás budu již předem kontaktovat prostřednictvím CISu a vytvořím přesný seznam věcí, které mají být na OO odeslány.
Věřím v naši pohodovou spolupráci.  
Monika Navrátilová
pokladník OO 


08.06.2022
Aktuálně se od začátku roku řešilo 29 podezřelých stanovišť, z toho potvrzených ohnisek bylo 17 v katastrech -  Oldřichovice, Nebory, Sedliště, Konská, Kunčičky u Bašky, Skalice, Místek, Kozlovice. Všechna podezřelá stanoviště jsou vyšetřena, pozitivní ohniska zlikvidována. V současnosti se v ohniscích provádějí závěrečné kontroly, ukončují se předběžná a mimořádná opatření. Uvidíme, jak se bude situace dále vyvíjet po dalším odběru měli z ochranných pásem. Část katastru Čeladná a Bílá spadla do ochranného pásma s přesahem ze Zlínského kraje.


Žádáme ZO, aby sledovaly nákazovou situaci a připravily včelaře v ochranných pásmech na letní vyšetření.


24.05.2022
Ve dnech 21. - 22.5.2022 se konalo v Nasavrkách celorepublikové finále soutěže Zlatá včela. V kategorii mladší žáci reprezentovali zástupci našeho okresu své kroužky velice úspěšně. Z 36 dětí, které se celorepublikového finále účastnily, skončil na společném 24. místě s dalšími třemi soutěžícími Alexej Kantor z VKM Košařiska, na společném 13. místě Kristýna Pešatová z VKM Frýdek-Místek a Tomáš Machač z VKM Košařiska, na 10. místě Tomáš Motyka z VKM Mosty u Jablunkova, 5. místo obsadil Jan Herman z VKM Bystřice nad Olší a nejlepší reprezentantkou našeho okresu se potom stala Kristýna Wiszczorová z VKM Košařiska, která skončila čtvrtá.
Soutěžícím poblahopřáli ředitel SOUV Josef Lojda a také tajemník ČSV Ing. František Krejčí.
Jménem OO Frýdek-Místek děkujeme všem účastníkům za reprezentaci, gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v další včelařské činnosti.   


17.05.2022
Vážení přátelé, členové výborů ZO našeho okresu,
jako okresní organizace jsme byli pověřeni republikovým výborem ČSV, z.s., řešením nápravy správy katastrů našeho okresu, a to z důvodu nedojasněné a nepřehledné situace v této správě, která vznikala postupně v čase, byla dlouhodobě neřešena a zanedbávána.
Cílem, ke kterému se náš spolek snaží dojít, je správa vždy jedné ZO na jednom katastrálním území. Členové ostatních ZO, kteří mají včelstva umístěna v tomto katastru se zde následně stávají registrovanými členy.
Dle Stanov ČSV, z.s., může o této správě rozhodnout výbor okresní organizace. Byl bych ovšem rád, kdyby členové výboru jednotlivých ZO (prostřednictvím svých předsedů a jednatelů), které na katastrech mají překrývající se správu, vstoupili do jednání a pokusili se smírně tuto situaci probrat a na základě dohody navrhnout řešení, jak správy na jednotlivých katastrech spravedlivě a se vzájemným souhlasem rozdělit.
V našem okrese je pouze 9 ZO, které toto mají vyřešeno. Jedná se o ZO Baška, ZO Stará Ves n.O., ZO Rychaltice, ZO Kunčice p.O., ZO Krmelín, ZO Kozlovice, ZO Hnojník, ZO Frýčovice a ZO Čeladná. V ostatních katastrech se správy mnohdy nesmyslně překrývají (často to souvisí i se špatným navedením členů jiných ZO do CIS). Informaci o správě vašich katastrálních území najdete v CIS.
Řešením katastrálních území se bude věnovat podzimní zasedání výboru okresní organizace. Věřím, že je zde dostatečně dlouhý prostor pro řešení vzniklé situace - pokusme se ji tedy společně vyřešit.

S přátelským pozdravem
Ing.arch. Aleš Jílek - předseda ČSV, z.s., okresní organizace Frýdek-Místek


03.05.2022
Vážení přátelé,
ke 150. výročí ČSV bude vydána příležitostná poštovní známka. Bližší info naleznete zde:


03.05.2022
Zlatá včela 2022 v Rychvaldě
Ve dnech 30.4. - 1.5.2022 se konalo oblastní kolo soutěže mladých včelařů Zlatá včela v Rychvaldě.
Náš okres Frýdek-Místek prezentovalo celkem 7 včelařských kroužků (Ropice, Košařiska, Bystřice n. O., Mosty u J., Třinec, Frýdek-Místek, Morávka).
V celostátním kole nás bude zastupovat:
v mladší kategorii: Alexej Kantor (Košařiska), Tomáš Macháč (Košařiska), Kristýna Wiszczorová (Košařiska), Kristýna Pešatová (Frýdek-Místek), Jan Herman (Bystřice n. O.) a Tomáš Motyka (Mosty u J.)
ve starší kategorii: Michal Bojko (Košařiska), Dominik Gill (Košařiska) a Petr Závodný (Frýdek-Místek)
Hlavním organizátorem byla p. Vlaďka Radová - ZO ČSV Rychvald.
Zdárný průběh soutěže a velice bohatý program nadchl děti i vedoucí.

Marie Knödlová, Komise pro práci s mládeží


02.05.2022
Dne 03.05.2022 proběhne od 17.00 do 19.00 hodin na adrese 28.října 1639, 738 01 Frýdek-Místek zasedání předsednictva výboru ČSV, z.s., okresní organizace Frýdek-Místek. Tento čas je dále vyhrazen i pro možné projednání aktuálních problémů se včelařskou veřejností.


20.04.2022
VUV Dol - upozornění Gabon
Vážení přátelé,
dovolujeme si Vám oznámit, že Gabon PF 90 mg proužky do úlu je pro tuto sezónu již vyprodán.
Gabon PF 90 mg od této chvíle nejde přidat na žádanku léčiv. Okresní objednávky s Gabonem PF 90 mg odeslané v CISu do 15.04.2022 budou vyřízeny.
Zvažte adekvátní náhradu léčiva Gabon PF 90 mg podle použití léčiv v minulých letech. Doporučená náhrada je Gabon Flum 4 mg proužky do úlu nebo veterinární léčivé přípravky s organickými kyselinami.

S pozdravem
Ing. Jan Machovec
Vedoucí výroby léčiv
Výzkumný ústav včelařský, s.r.o.


13.04.2022
Vážení přátelé, upozorňujeme všechny ZO našeho okresu, že k 01.05.2022 je zrušeno sídlo spolku okresní organizace na adrese Sadová 606, 738 01 Frýdek-Místek.

Nová adresa sídla ČSV, z.s., okresní organizace Frýdek-Místek:

Hlavní 1755, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí


12.04.2022
Je u nás rámková míra 39x24 cm stále ta převažující? Preferují včelaři raději zateplené nebo nezateplené úly? A jak si stojí plastové úly, kolik včelařů je používá? V přiloženém odkazu naleznete anonymní dotazník, který na tyto otázky může pomoci odpovědět.


04.04.2022
Včera, 03.04.2022, proběhlo řádné zasedání výboru ČSV, z.s., okresní organizace Frýdek-Místek. Závěrečné usnesení bylo jednohlasně schváleno, naleznete jej zde:


30.03.2022
Zdravá včelstva po celý rok - včelí neduhy a jak jim předcházet 

Shrnutí proběhlé akce:
Dne 25.března 2022 se ve včelařském naučném areálu v Chlebovicích od 17.00 do 21.00 hod. konala druhá jarní odborná přednáška ze skupiny témat - nemoci, škůdci a zdraví včel. Přednášejícím byl MVDr. Martin Kamler. Akce se zúčastnilo 50 včelařů. Touto přednáškou pokračoval vzdělávací cyklus odborné včelařské i laické veřejnosti pod hlavičkou ČSV, z.s. okresní organizace Frýdek-Místek.

Přítel Kamler (*1979), je přednášejícím odborníkem ČSV pro Tlumení nákaz a Anatomie, biologie a fyziologie včely medonosné a učitel včelařství. Pořádá přednášky a semináře pro Státní veterinární správu. Je lektorem kurzů pro prohlížitele včelstev. Má za sebou semináře na Karlově univerzitě, Masarykově univerzitě a Výzkumném ústavu veterinárního lékařství. Vyučuje včelařství a pořádá kurzy Včelaření, životní prostředí a klimatická změna v SOUV-VVC Nasavrky. Odborný garant projektu Hrr na mor. Zaměstnán je ve Výzkumném ústavu včelařském, s.r.o., kde pracuje jako odborný a výzkumný pracovník parazitologické a mikrobiologické laboratoře Zkušební laboratoře akreditované ČIA (ISO:17025); technický vedoucí parazitologické laboratoře; terénní a laboratorní diagnostika onemocnění včel, přednášková a poradenská činnost. Spoluřešitel a výzkumný pracovník několika výzkumných projektů NAZV, TA ČR i mezinárodního projektu EU. Spoluautor a autor více než 60 vědeckých, odborných a populárně-vědeckých článků v domácích i zahraničních časopisech. Sám o sobě prohlašuje, že je "Včelím doktorem". Sám včelaří na dvou stanovištích s cca. 20 včelstvy.

V úvodu přednášky zazněla včelařská rovnice jejímž autorem je Dr. Gerhard Liebig, a kterou by měl mít každý včelař stále na paměti:

ÚHYN = VARROA x VČELAŘ 2

Tato znovu a jasně nastoluje odpovědnost včelaře za zdraví jeho včel a poukazuje na velikost jeho podílu na případných špatných, nevhodných, opožděných či špatně provedených zootechnických postupech, které v konečném důsledku mohou vést a mnohdy vedou k úhynům včelstev. Byla zdůrazněna nutnost hledat cesty, jak upravovat a vylepšovat metodiku během celého roku v boji proti varroáze. V rámci přednášky jsme prošli celý včelařský rok a zaměřili se na jeho kritická místa, ozřejmili jejich příčiny a důsledky. Objasnili jsme zároveň jednotlivé druhy nejčastěji se dnes vyskytujících včelích chorob a škůdců, rozebrali jejich váhu potenciálu negativního působení na včelstva a možnosti jejich detekce a rozpoznání včelařem u včelstva jak v plenéru, tak i pod mikroskopem. Následně na to pak vhodná ošetření a dále principy správného fungování jednotlivých veterinárních prostředků a hlavních působících látek v nich. Shodli jsme se na tom, že fumigace amitrazem nebyla na světě překonána co do minimální dávky léčiva a maximálního účinku. Probrali jsme úskalí a limity dnes běžně používaných a schválených prostředků, a to jak na zdraví včel, tak i na zdraví člověka. Celý vývoj a registrace nových léčiv se řídil a dosud řídí třemi potřebami mít léčivo které:

- je vysoce účinné proti roztočům;

- současně minimálně toxické pro včely;

- minimalizuje možnosti přechodu reziduí do včelích produktů.


Při aktuálním nezdaru je třeba se ptát nikoliv co jsem udělal včera nebo před měsícem, ale co a jaká opatření jsem učinil či jaké prostředky a jak jsem aplikoval již v roce loňském. Proto by se mělo stát nezbytnou součástí včelařské praxe vedení záznamů v úlových denících. Letní ošetření je tak v současnosti klíčové pro vytvoření zdravého včelstva k přezimování. Ošetřením včelstev snižujeme populaci roztočů varroa. To má jako další významný efekt i nižší rozvoj viróz, které roztoč varroa přenáší. Brakování, a nikoliv spojování slabých a nemocných včelstev, by mělo být samozřejmou praxí a zbraní včelařů proti šíření těchto patogenů. Rovněž je potřeba se starat o efektivitu námi prováděných zásahů. Jelikož je prokázáno, že roztoč varroa je skutečně hlavním protivníkem, je potřeba ctít dvě základní opatření tuto efektivitu zásahů zvyšující. Jsou jimi:

- nepřítomnost zavíčkovaného plodu při ošetření (monitoring včelstev)

- současné ošetření spolu se sousedy včelaři


Poškození včel se nemusí vždy projevovat viditelnými změnami, nicméně zásadní je délka života včel. Prázdný úl je pak mnohdy jen výsledkem spojení těchto negativních faktorů spolu se sociální imunitou včelstva. Jelikož je vidina nového zázračného léku na světě v nedohlednu, je stále nutné si připomínat, že úspěšnost včelaření leží na bedrech nás včelařů. Proto je nutné, aby se včelaři vzdělávali a dodržovali doporučená pravidla a nespoléhali např. na zázračnou vodu u jejich obecních kapliček.

Reakce školitele:
Přednáška v Chlebovicích zůstane mezi těmi, na které člověk nezapomíná. Jednak díky blízkosti mého rodného kraje a jednak díky včelařskému publiku, které se akce zůčastnilo. Byl znát zájem o přednášené téma a přemýšlení nad problematikou z různých pohledů. Z dotazů a diskuzí je zřejmé, že řada včelařů hledá nové způsoby a cesty, jak efektivně a citlivě přistupovat (zejména) k tlumení varroázy včel. Snažím se zdůrazňovat, že roztoči Varroa jsou stále tím nejdůležitějším problémem, kterému je třeba na prvním místě věnovat pozornost. I když již řadu prostředků používáme k tlumení varroázy dlouhou dobu, jejich efektivita je stále vysoká. Je však důležité vždy sledovat situaci v jednoltivých lokalitách společně s rozvojem a stavem včelstev a podmínkami prostředí. Každý rok je jiný, tak jako jako všechno v zemědělství. Přeji zdravé včely všem a těším se na další spolupráci.

Martin Kamler

Závěrem:
Závěrem bych chtěl poděkovat organizátorům akce a těm, kteří spolupracovali s naší organizací na přípravě, technickém zabezpečení a úspěšném průběhu celé akce. V měsíci dubnu si od teorie odpočineme a budeme se věnovat praktickému včelaření, kde nabyté vědomosti můžeme uvést do praxe. Každý včelařský rok, by měl být krůčkem včelaře dopředu. Dalším našim včelařským tématem budou kurzy chovu matek pod dohledem odborných garantů, které se uskuteční v květnu a červnu. Všechny informace o těchto akcích se dozvíte na www.oocsvfm.cz.

Ing.arch. Aleš Jílek


28.03.2022
Vážení přátelé včelaři,
máme za sebou první jarní kontrolní prohlídky a věříme, že dopadly i u vás co možná nejlépe. Upozorňujeme vás však na povinnost hlásit KVS úhyny při překročení limitu zvýšené úmrtnosti 25% z včelstev evidovaných v ústřední evidenci k 1. září předchozího roku na daném stanovišti včelstev, tak jak to stanoví Vyhláška č.18/2018 Sb. o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz včel a o změně některých souvisejících vyhlášek.
Ty, kteří provádí jarní ošetření včelstev znovu upozorňujeme na novou povinnost v tomto roce a tou je vést evidenci těchto ošetření.


23.03.2022
C
OLOSS: Monitoring úspěšnosti zimování včelstev 2021-2022

Vážené včelařky, vážení včelaři,

již od jara 2014 monitoruje projekt COLLOS úspěšnost zimování včelstev v České republice. Rádi bychom vás pozvali k účasti v IX. ročníku studie, v níž můžete zhodnotit Vaše pozorování získaná během poslední sezóny. Účastí přispějete k poznání zajímavých souvislostí v chovu včel.

Výsledky jsou vždy přesné podle počtu vstupních dat. Proto věnujte chvilku dotazníku a jeho odeslání. Čím více včelařů se do ankety zapojí a uvede pravdivé údaje, tím bude informace pro nás všechny přesnější a podloženější.


21.03.2022
Včelařský jarní veletrh Včela!!! 2022

Shrnutí proběhlé akce:

Dne 18. a 19. března 2022 proběhl na výstavišti Černá louka v Ostravě včelařský jarní veletrh Včela!!!, který ve spolupráci s partnery organizoval a odborně zaštiťoval Včelařský spolek Moravy a Slezska pod taktovkou přítele Václava Sciskaly. Všem organizátorům čest a sláva. Tato akce byla po delší odmlce snahou o návrat k běžnému společenskému životu včelařů bez virových omezení a zákazů, i když zase pro změnu, jakoby toho nebylo dost, s pozadím válečných hrůz konfliktu probíhajícího kousek od našich východních hranic. Pavilon vlastně všem účastníkům veletrhu svými přízemními prostory, plnými válečných utečenců žádajících o pomoc a přístřeší v našem kraji, soustavně tuto realitu dával pocítit a nutil je tím si uvědomit tíhu celé této tragédie, která již stála desetitisíce lidských životů a obrátila vzhůru nohama život několika desítek miliónu lidí v Evropě. Hanba ruským agresorům.

Jelikož konzistentně zastávám názor, že je lépe být součástí dlouhodobě fungujících projektů a podporovat je, než-li vytvářet marginální, zbytečné a hloupé projekty s jediným cílem, a to abychom utratili prostředky resp. přečerpali spolkové, státní či krajské finance do vlastních kapes, rozhodli jsme se jako hosté tohoto veletrhu účastnit s ryze edukačním mottem: 150. let včelařské tradice a zkušeností (1872-2022). Naším hlavním cílem bylo upozornit na toto významné jubileum našeho spolku, největšího a nejstaršího včelařského spolku v České republice - Českého svazu včelařů, které shodou okolností došlo naplnění přesně den po tomto veletrhu, tedy 20.března 2022. Neméně důležitými cíli však byla prezentace naší okresní organizace, osvěta a dialog včelařských a spolkových témat, které v současné době u včelařské veřejnosti rezonují. Právě prostor na tento přátelský a včelařský dialog tento jarní veletrh vytvořil. Věřím, že ten, kdo zde navštívil nás, si odnesl spoustu informací a zajímavostí o nás a našem spolku, stejně tak věřím, že ten, koho jsme na veletrhu navštívili my, pochopil, že náš spolek je a bude názorově otevřený, lidsky přátelský ke všem včelařům a včelařským spolkům v našem kraji a i za jeho hranicemi, kteří jsou schopni slušných a korektních vzájemných vztahů a mají chuť včelařství jako obor posunovat dále kupředu.

Závěrem:

Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům naší okresní organizace, kteří se na přípravě a organizaci prezentace podíleli, dále pak paní Evě Jílkové, která připravila krásnou kolekci medových perníků pro naše hosty a návštěvníky na této výstavě, příteli Motykovi za nádherné fotografie, našim hostům za příjemnou atmosféru a včelařům z Bašky za zapůjčení stánku na tuto akci. Velký dík patří pracovníkům sekretariátu RV ČSV v Praze, kteří nám pružně a ochotně poskytli potřebné informační, propagační a dárkové předměty, či přispěli radou.

Všem tedy ještě jednou děkuji a těším se na další spolupráci.

Ing.arch. Aleš Jílek


16.03.2022

Tisková zpráva - V roce 2021 zkontrolovala Česká plemenářská inspekce 702 chovatelů včel, z toho u 685 chovatelů byla provedena kontrola na místě a u 17 chovatelů byla provedena z důvodů vyšší moci pouze kontrola administrativní.

Nedostatky zjištěné při kontrole na místě se týkaly nesplnění povinnosti odesílání hlášení o počtu včelstev a počtu umístění jednotlivých stanovišť k 1. září kalendářního roku a byly zjištěny pouze u 10 kontrolovaných včelařů.

Z těchto důvodů, přestože porušení bylo zjištěno u minimálního počtu kontrol, chceme všem včelařům připomenout povinnosti, které vyplývají ze Zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon) ve znění pozdějších předpisů a to § 23, odstavec 1, písmeno c) a jsou specifikovány v § 80 a § 80a vyhlášky 136/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem.

Konkrétní povinnosti chovatelů včel jsou následující:

 • předávat Českomoravské společnosti chovatelů, a.s. Hradištko pod Medníkem (dále jen pověřená osoba) údaje o počtu včelstev a umístění jednotlivých stanovišť včelstev k 1. září kalendářního roku,

 • termín pro předání těchto údajů je nejpozději do 15. září kalendářního roku a to na formuláři, který jim poskytuje pověřená osoba,

 • v případě neregistrovaného chovatele včel, který hodlá začít s chovem včel, může kdykoli v průběhu roku zaslat pověřené osobě hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť,

 • pokud registrovaný chovatel včel chce přemístit včelstva na místo neevidované jako stanoviště, nebo ruší již stanoviště registrované, může kdykoli v průběhu roku zaslat pověřené osobě hlášení o umístění stanovišť.

Podrobné informace včetně potřebných formulářů jsou zveřejněny na internetových stránkách ČMSCH, a.s. - Včely.


POZOR!!!

Tuto povinnost chovatelé často zaměňují se žádosti o dotační titul 1. D. Podpora včelařství, která se podává do 15. 9. kalendářního roku Českému svazu včelařů, z. s. k administraci dotace a je podmínkou pro její kladné vyřízení.

Chovatelé, u kterých bylo zjištěno porušení zákona, budou zařazeni pro výběr ke kontrole podle analýzy rizika pro příští období.


Zdenka Majzlíková

Česká plemenářská inspekce


11.03.2022
Vážení předsedové ZO,
chtěli bychom vás požádat, abyste na okresní email zaslali stručnou a jednoduchou charakteristiku vaší základní organizace. Kdy byla založena, kdo byl první předseda, popř. významná včelařská osobnost. Na co je organizace pyšná a včem vyniká, co ji dnes charakterizuje a kolik má dlouhodobě včelařů a včelstev, atd.
Prostě co byste chtěli, aby bylo o vaší základní organizaci veřejně uváděno. Několik vět v krátkém odstavečku s hlavními údaji.
Děkujeme za váš zájem a čas.

S přátelským pozdravem
Předsednictvo ČSV, z.s., okresní organizace Frýdek-Místek


07.03.2022
Vážení přátelé, od května roku 2022 bude nově dostupné léčivo FormicPro 68,2 g proužky do úlů pro včely od kanadské firmy NOD s účinnou látkou kyselinou mravenčí.


07.03.2022
Vážení přátelé včelaři,

dne 6.března 2022 proběhlo ve včelařském naučném areálu v Chlebovicích setkání nákazových referentů našeho okresu. Přítel Aleš Pink spolu s dalšími členy komise pro zdraví včel naší organizace informoval nákazové refenty popř. jejich zástupce o stavu nákazové situace v našem okrese a přednesl vizi strategie ošetřování včelstev v návaznosti na veterinární předpisy a nás včelaře.
Dovolím
si k tomuto krátkou úvahu.
V prvé řadě bych chtěl všechny včelaře vyzvat k tomu, aby o své zootechnice ošetřování včelstev hluboce přemýšleli, zajímali se o dopady a výsledky těch ověřených metodik stejně jako o nové techniky, a to jak na poli biologickém a zootechnickém, tak i poli chemickém, protože ten, kdo je zodpovědný za včelstva a jejich kvalitní a důstojný život, je pouze a jen chovatel - nikdo jiný.
Jak dlouho se již ví a píše o rezistenci roztoče kleštíka včelího na tau-fluvalinát, který obsahuje veterinární přípravek Gabon PF90? Je tedy překvapivá statistika, že polovina včelařů našeho okresu stále tento prostředek používá. Důležité je taky vědět, že stejná látka je obsažena i v prostředku M-1 AER. Z dlouhodobého hlediska je tedy situace zaběhnutých forem na poli chemie neudržitelná. Chtěl bych věřit, že si to všichni včelaři uvědomují, čtou návody na použití jednotlivých přípravků a co je důležité, v praxi je dodržují.
Metodický pokyn Státní veterinární správy pro chovatele včel k prevenci a tlumení varroázy č. j.: SVS/2019/114754-G (najdete jej zde na stránkách v sekci Odborné komise - Zdraví včel) dává nám včelařům spoustu rad, návodů a poučení, jak se k ošetřování včelstev postavit. Stačí si ho jen přečíst a zamyslet se nejen nad svými možnostmi, ale i nad prospěchem včel. Je třeba říci, že každá dobře míněná rada bez pochopení souvislostí a schopností převést ji do vlastní praxe je jen výstřelem do tmy. V našem případě je to tma včelařská, plná zaběhlého tmářství, špatných postupů, neznalosti, musu, nepochopení souvislostí, ošetřování na slepo a po svém. Je zde potřeba říci, že chemický koktejl a jeho dopady, který bezhlavě mícháme jde mimo naše smyslové vnímání a i mimo vnímání vědění běžné generační zkušenosti, na základě které se mnozí včelaři naučili a navykli včelařit.
Letošní metodika kontroly zdraví a nařízené vakcinace na rok 2022 říká jasně, že chovatel je povinen provádět monitoring varroázy a na základě tohoto monitoringu provádět cílené ošetření infestovaných včelstev registrovanými léčivými přípravky v souladu s příbalovou informací. Důležíté je zde zmínit, že chovatel je povinen vést záznam o ošetření včelstev. Nechali jsme včely projít cestou trnitou od chemického ošetřování proti roztoči, který zde ještě nebyl, přes zbytečné pálení včelstev ve snaze srazit kleštíka na nulu, abychom došli k systému komisionálního ošetřování v předem stanoveném povinném termínu a bezhlavém rozebírání a natírání plodu včelstev uprostřed zimy. A jaký je výsledek? Včelstva mají podlomenou imunitu, jejiž výsledky všichni známe. Kdo z nás včelařů může říct, že tak dobře zvládnul biologii včely a včelstva jako kleštík včelí? Kdo za to bezmála půlstoletí války vítězí? Není tedy už na čase, abychom vzali rozum do hrsti spolu s informacemi, které máme k dispouzici a postavili se k problému zodpovědně a čelem? Začněme třeba tak, že opustíme pravěk monitoringu v podobě podložek a budeme pravidelně monitorovat pomocí některé metody smyvů. Tyto nám aktuálně řeknou, jak si na tom které včelstvo stojí a na základě této informace se rozhodujme pro rozsah a druh potřebného zásahu. Nikoliv slepě s minimálním účinkem či zcela bez něj. Snažme se minimalizovat, díky cíleným postupům, chemizaci našich úlů a včel. Pojďme se naučit klíckovat matky či využít jiných biologických a zootechnických postupů, pro snížení chemické zátěže a pro jejich ověřenou účinnost. Ano, toto je cesta. Postupně na to přichází včelaři v celé Evropě.
Využijme velikosti našeho spolku a zjištěné informace a výsledky veřejně monitorujme, sdílejme a předávejme je dál našim včelařům, aby znali konkrétní aktuální stavy v blízkých lokalitách, účinky veterinárních přípravků, které chtějí použít a mohli tedy na danou situaci včas a správně reagovat.
Bez této osobní zodpovědnosti a vůle měnit věci k lepšímu nebude z tohoto bludného kruhu cesty ven. Myslím si, že to všichni včelám dlužíme.

Ing.arch. Aleš Jílek


07.03.2022

Moravskoslezský kraj vyhlásil podmínky dotačního programu Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí pro roky 2022-2023.


03.03.2022
Každý včelař se může dostat do situace, že mu bude způsobena škoda na jeho včelstvech a včelařských zařízeních některým ze zvláště chráněných živočichů, mezi které patří bobr evropský, vydra říční, kormorán velký, los evropský, medvěd hnědý, rys ostrovid a vlk. Jak postupovat a koho, kdy či jak žádat o náhradu najdete zde:
https://sluzby.msk.cz/sluzba/834-nahrada-skody-zpusobena-vybranymi-zvlaste-chranenymi-zivocichy/442-2006-Sb


02.03.2022
Informace o zasedání Výboru:
Zasedání Výboru ČSV, z.s., okresní organizace Frýdek-Místek proběhne dne 03.04.2022, od 09-12 hodin ve Včelařském naučném areálu v Chlebovicích. Pozvánka s programem a potřebnými materiály k projednání bude členům výboru zaslána individuálně.


02.03.2022
Jak se nenechat nachytat kleštíkem včelím aneb úspěšně včelaříme s varroázou


Shrnutí proběhlé akce:
Dne 26.února 2022 se v kinosálu KC Frýdlant nad Ostravicí od 9.00 do 13.00hod. konala odborná přednáška ze skupiny témat - nemoci, škůdci a zdraví včel. Přednášejícím byl Mgr. Jiří Danihlík, Ph.D. Akce se zúčastnilo 76 včelařů, členů různých spolků z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska.
Touto přednáškou byl zahájen vzdělávací cyklus odborné včelařské i laické veřejnosti pod hlavičkou ČSV, z.s. okresní organizace Frýdek-Místek.Přítel Danihlík ( *1986 ), odborný asistent působící na katedře biochemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, člen PSNV CZ, z.s., MSVV, z.s., národní koordinátor projektu COLOSS se ve své vědecké práci zaměřuje na imunitu a zdraví včelstev, konkrétně na humorální imunitní reakce včel.
Ve své včelařské praxi se zajímá o udržitelné včelaření s důrazem na zvládání nemocí včel, o čemž také přednáší včelařům. Sám včelaří na několika stanovištích a v současné době má okolo 60 včelstev. Téma varroózy bylo základním kamenem této přednášky, která osvětlovala hlavní biologické a časové souvislosti vývoje a působení tohoto parazita v návaznosti na rozvoj a vhodná ošetření včelstev během včelařského roku.
Účastníci přednášky byli upozorněni na rizika a limity jednotlivých druhů schválených veterinárních přípravků v ČR. Současně byly nastíněny a vyvráceny mýty z praxe, které vedou k chybnému a neúčinnému ošetření včelstev v nevhodném časovém kontextu, kterých se včelaři mnohdy z nevědomosti a v dobré víře dopouští. Pouze propojení zkušeností z praxe a jejich laboratorní prověření může podat skutečný obraz a ukázat na prověřené, dostatečně robustní a v praxi relativně snadno realizovatelné metody ošetřování.
Děkuji všem zúčastněným za zájem a snahu se v této nelehké problematice správně zorientovat. Současně věřím, že tato odborná přednáška jim v této orientaci napomohla. Vědět co, kdy, proč a jak totiž znamená dělat věci správně, poznávat podstatu, stejně tak poučit se z chyb druhých a zbytečně je neopakovat.

Reakce školitele:

Těší mě, že včelaři mají zájem o nové metody zvládání chorob a že přítomní posluchači sledují aktuální trendy. Dotazy a následná diskuse byly přínosné pro obě strany. Mám z toho inspiraci, čím doplnit další své přednášky a posluchači si snad odnesou tipy do nadcházející sezóny.
Přítomní i ti, co se nemohli zúčastnit, mohou nalézt další informace na našem webu www.coloss.cz, kde jsou články k léčení včelstev, mapy zavčelení i přednášky.
S pozdravem a těším se na další spolupráci.
Mgr. Jiří Danihlík, Ph.D.

Závěrem:

Závěrem bych chtěl poděkovat pracovníkům KC ve Frýdlantě nad Ostravicí, kteří byli spolupořadateli a spolupracovali s naší organizací na přípravě, technickém zabezpečení a úspěšném průběhu celé akce. Na toto téma dále navážeme a rozvineme jej s MVDr. Martinem Kamlerem 25.03.2022 v 17.00 hod. ve včelařském naučném areálu v Chlebovicích, kam vás touto cestou srdečně zvu. V případě zájmu se z důvodu omezené kapacity registrujte na těchto webových stránkách www.oocsvfm.cz.

Ing.arch. Aleš Jílek


01.03.2022
Dnes, 1. března 2022 v 17h. proběhne zasedání POV.


17.02.2022
Komise pro zdraví včel zve na setkání nákazové referenty jednotlivých ZO. Níže přikládáme pozvánku s podrobnostmi.


15.02.2022
Vyplňovat či nevyplňovat?
Hamletovská otázka, týkající se navádění nečlenů do CISu. Někdo to udělá jiný ne. Informace je tedy nevypovídající a k ničemu. Řeknete si ano, zachytíme všechny včelaře na katastrech našich ZO, podchytíme jejich činnost popř. sladíme s činnostmi naší ZO, získáme na ně telefony a emaily, budeme v kontaktu a interakci.
Na druhou stranu se zcela legitimně domnívám, že nečleny na portále našeho spolku nemá smysl a ani odůvodnění uvádět či evidovat a to i přesto, že nám platforma CIS tuto možnost dává.
Pokud chcete vést evidenci všech včelařů (byť to není našim úkolem a pravomocí), členů i nečlenů včelařících na katastru vaší ZO, pak bude správnou cestou si tuto vést interně pouze pro potřeby vaší ZO.
Navrhuji proto, abychom nečleny do CISu nenaváděli a ti co tak učinili, aby nečleny z CISu odstranili. Nezaplevelujme zbytečně spolkovou informační platformu. Snažme se o to, aby údaje týkající se našich členů a spolku zde byly aktuální, úplné a uváděné v pravdivé podobě tak, aby se o ně dalo opřít. Věnujme v prvé řadě organizaci, péči a úsili členům našeho spolku a ostatní chovatele včel nechejme, aby se o své včely starali sami tak jak nejlépe umí a jak jim to zákon ukládá.


Ing. arch. Aleš Jílek, předseda OO


14.02.2022
Vážení přátelé včelaři, vedoucí VKM,

na základě zjištěných nesrovnalostí mezi uváděným a skutečností vás všechny žádám:

 • 1. abyste v CIS provedli aktualizaci a doplnění vašich zde uvedených údajů.

 • 2. VKM, které v roce 2022 již nebudou pracovat, aby byly z CISu odstraněny a zůstaval zde pouze aktuální stav aktivně fungujících VKM.
  (V CISu, po otevření okna kroužku, naklikněte v menu OSTATNÍ, UKONČENÍ ČLENSTVÍ, uveďte datum ukončení a jako důvod: na vlastní žádost).

Budeme velmi rádi, když nám informace o vaší činnosti a akcích budete zasílat na emailovou adresu oofrydekmistek@vcelarstvi.cz.

Věřím, že jste v kontaktu s komisí pro práci s mládeží naší okresní organizace.

Děkujeme a přejeme mnoho úspěchů ve vaší práci s dětmi.


14.02.2022
Vážení přátelé včelaři, předsedové ZO našeho okresu,

na území našeho okresu bylo v minulém období vykonáno mnoho dobrého pro osvětu, rozvoj a propagaci včelařství, jakožto společenského i vědního oboru. Byly realizovány projekty, které pomáhají jak laické veřejnosti se s naším oborem seznamovat, tak i odborné veřejnosti prohlubovat vědomosti v oboru včelařství a neoddělitelné ochrany přírody. Tyto projekty se mnohde staly atraktivními turistickými cíli, o mnohých je vědět málo, jiné naopak zcela unikají pozornosti. Pomozte nám tedy vytvořit základní databazí včelařských zajímavostí našeho okresu, které vznikly právě Vaší zásluhou, nasazením a ze společné podstaty, kterou je láska ke včelám.
Nacházi-li se na katastrech Vašich ZO včelařské muzeum, naučný areál, stezka, infocentrum, galerie, farma, či jiné podobné projekty se včelařskou tématikou, zašlete nám prosím krátký textový odstavec, který daný projekt bude charakterizovat s případnými odkazy a třemi fotografiemi na emailovou adresu
oofrydekmistek@vcelarstvi.cz.

Celkový přehled pak bude jednoduše dostupný na www.oocsvfm.cz v sekci Včelařská praxe, podsekce Včelařské areály.

Nebojte se dále zasílat a zasílejte informace o dění ve Vaší ZO do našeho okresního Kalendáře akcí. Vaše aktivita může být příkladem ostatním a stát se spouštěcím impulsem pro lepší spolkovou činnost celé naší organizace.

Děkujeme Vám za vstřícnost.


07.02.2022
Vážení přátelé, seznamy o vyplacení dotace 1.D hobby a profesionálním včelařům posílejte, prosím, na adresu Sadová 606, 73801 Frýdek-Místek, případně je možné se domluvit na osobním předání s členy předsednictva, kontakty zde.

A dále upozorňujeme základní organizace, aby platbu 1Kč za včelstvo neposílaly. Organizacím, které tak již učinily, bude tato platba vrácena. 


02.02.2022
ČSV, z.s., okresní organizace Frýdek-Místek, zve všechny včelaře, milovníky včel, přírody, krajiny a fotografování k účasti na 1. ročníku akce:

"Beskydy 2022 - krajina vonící medem".  Bližší info zde.

Jedná se o přehlídku amatérských i profesionálních fotografií, které budou pořízeny během roku 2022, od 1.1.2022 do 31.12.2022 na katastru obcí okresu Frýdek-Místek. Součástí bude i ocenění 12 vybraných nejkrásnějších a nejzájímavějších fotografií roku 2022, které se stanou v roce 2023 těmi, které budou po jednotlivé měsíce v roce součástí náši okresní nejen webové prezentace. Všechny zaslané tématické fotografie budou součástí galerie v roce 2022, kde jim bude možno vyjádřit podporu svým hlasem.


02.02.2022
Vážení přátelé, níže příkládáme Ceník a Metodiku distribuce léčiv pro rok 2022.


21.01.2022
Okresní organizace Frýdek-Místek má nově zřízenu datovou schránku pod identifikátorem c8e74sh. Zřízení a provoz schránky je zdarma. 


20.01.2022
Vážení přátelé, SZIF již vydal rozhodnutí k dotaci 1.D. Podrobnosti naleznete zde: https://www.vcelarstvi.cz/aktuality/rozhodnuti-v-ramci-dotacniho-programu-1-d-podpora-vcelarstvi/.

Některé žádosti o dotaci byly zamítnuty.
Zamítnuté žádosti se týkají i včelařů našeho okresu. Důvody zamítnutí a informaci, jak se odvolat naleznete zde: https://www.vcelarstvi.cz/aktuality/rozhodnuti-c-j-szif-2022-0035604-o-dotaci-1-d-informace-o-moznosti-podani-odvolani/.


19.01.2022
Vážení přátelé, upozorňujeme na nové znění Stanov ČSV.
Stanovy ČSV nabývají platnosti dnem schválení, účinnosti 1. ledna 2022.
Dosavadní stanovy ČSV pozbývají platnosti 31. 12. 2021.


06.01.2022
Upozornění SVS (SVS/2021/098406-T) pro katastrální území Bílá. Přemístění včel a včelstev uvnitř ochranného pásma je možné jen se souhlasem Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj vydaným na základě žádosti chovatele doložené negativním výsledkem laboratorního vyšetření směsného vzorku měli nebo vzorku včel ošetřujících plod na původce moru včelího plodu. Viz. stránky SVS.


05.01.2022
Vyhláška č. 511/2021 Sb. ze dne 15.12.2021 o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad s účinností od 1. 1. 2022 změnila podmínky cestovních náhrad. Více info v odkazu na svazových stránkách.


05.01.2022
Informace o dotacích na včelařská opatření. Infolinka pro případné dotazy 222 871 871.


03.01.2022
Výsledek hlasování výboru ČSV, z.s., okresní organizace Frýdek-Místek, dle Stanov Českého svazu včelařů, z.s.
Rozhodnutí I.-V./2021 mimo zasedání dle části IV., článek 34, bod 9. Stanov ČSV, z.s.


10.12.2021


06.12.2021
Informace o včelařských eurodotacích.

Český svaz včelařů, z.s., okresní organizace Frýdek-Místek - © 2021
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!