Aktuality

04.04.2024
Zde máte možnost elektronicky podepsat.


04.04.2024
Vážení přátelé, v neděli 07.04.2024 se koná v kulturním centru ve Frýdlantu n. O. přednáška. Ještě máme volné kapacity, přijďte si poslechnout o Medovině trochu jinak.


04.04.2024
ČSV hledá člena do Komise svépomocného fondu

Vážení přátelé.

Aktuálně hledáme jednoho člena do Komise svépomocného fondu.

Měl by to být zkušený chovatel včelstev s několikaletou praxí, který aktivně včelaří.

Komise se schází maximálně 2-3 x ročně. Na svých jednáních především řeší odvolaní chovatelů proti rozhodnutí o náhradě škody ze Svépomocného fondu.

Zájemci se mohou hlásit mailem na cervena@vcelarstvi.cz. Do mailu napište jméno, příjmení, adresu bydliště a pár vět o sobě (Jak dlouho včelaříte, průměrný počet obhospodařovaných včelstev, co vás na včelaření baví).

S pozdravem

Ing.František Krejčí
tajemník ČSV


26.03.2024
V odkazu můžete kouknout na zajímavou přednášku Roberta Tropka: I ty se staň včelařem! - O "beewashingu", včele medonosné a ochraně biodiverzity.
https://www.youtube.com/watch?v=g2nOg1Oo8Qk


18.03.2024
Dne 04.04.2024 proběhne zasedání VOO ČSV, z.s. Frýdek-Místek.


13.03.2024
Moravskoslezský kraj vyhlásil další dotační program Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji 2024. Vícen informací naleznete na strákách MSK.cz.


20.02.2024
Vážení včelaři, v příloze si můžete přečíst Metodiku distribuce pro letošní rok.


19.02.2024
V březnu již tradičně proběhne včelařská výstava Včela!!! v Ostravě. Více informací na vcelaostrava.cz


15.02.2024
Dne 07.04.2024 proběhne odborná přednáška na téma Medovina trochu jinak. Informace naleznete v sekci Kalendář akcí. Na přednášku je již možno se registrovat, klikněte na obrázek níže.


14.02.2024


14.02.2024


14.02.2024
Ministerstvo zemědělství jako příslušný správní orgán podle § 15 odst. 4 zákona č. 2/1969 Sb.,
o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění
pozdějších předpisů, a § 44 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči
a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů,
v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
a § 44 odst. 2 veterinárního zákona vydává opatření obecné povahy, kterým se stanovila
METODIKU KONTROLY ZDRAVÍ ZVÍŘAT A NAŘÍZENÉ VAKCINACE NA ROK 2024.


13.02.2024
Článkování těla aneb evoluci nezastavíš.

Včela, stejně jako všichni další členovci, má tělo složené z článků. Společný předchůdce hmyzu jich měl 21 a na každém z nich nesl pár končetin. V průběhu evoluce některé články zanikly, některé splynuly, takže článkování těla je na včele patrné pouze na zadečku, částečně i na hrudi. Plnohodnotné článkování s končetinami můžeme pozorovat pouze v ranných stádiích embryonálního vývoje. Tělo hmyzu se skládá ze tří částí: hlavy, hrudi, zadečku. Hlava vznikla srůstem šesti článků. Končetiny druhého páru se přeměnily na tykadla, z končetin čtvrtého páru vznikla kusadla a z pátého a šestého pak sosák. Hruď se skládá ze tří článků hrudních, s nimiž srostl i první článek zadečkový. Zadeček se u prapředků skládal z dvanácti článků, desátý a jedenáctý článek však v průběhu evoluce zanikly. První článek se stal součástí hrudi, druhý článek se u skupiny štíhlopasých v přední části zúžil na stopku. Dělnice mají na zadečku patrných celkem šest článků. Ostatní články se zanořily do těla a vytvořily žihadlovou komoru. Osmý a devátý článek spolu s příslušnými končetinami se přeměnily na žihadlo. Poslední článek je redukován na nepatrný zbytek, tzv. stigmální destičku. Trubec nemá žihadlový aparát, proto je i osmý článek na zadečku viditelný. Na břišní straně je patrný i článek devátý.

A proto když dva dělají totéž není to totéž.

Ing.arch. Aleš Jílek


13.02.2024

Přátelé včelaři,

mate někdy pocit, že se vše ve spolkovém dění ubírá někudy jinudy, než-li by se vám líbilo, anebo právě naopak, že vše klape jak hodinky a je správný prostor na chválení a klepání se po ramenou?
Chtěli byste se k něčemu funkčnímu či nefunkčnímu ve fungování našeho spolku vyslovit? Nabýváte dojmu radosti či marnosti z toho co čtete v našem spolkovém časopise? Cítíte potřebu a jste ochotni se o své názory ze spolkového života podělit s ostatními?
Pak právě pro vás otevíráme novou názorovou platformu Quo vadis?
Jsou věci, o kterých je třeba přemýšlet, a o kterých je potřeba mluvit. Zamyslete se a napište nám svůj názor na fungování našeho spolku a dění v něm. S chladnou hlavou, bez vulgarit a věcně, pod vlastním jménem. Pokusme se otevřít širší diskuzi kam chceme kráčet dál a co od našeho spolku očekáváme. Pojďme říct jak to do budoucna vidíme a jaké to chceme mít.

S přátelským pozdravem
Ing.arch. Aleš Jílek


06.02.2024
Dnes, 06.02.2024 proběhne od 17.30h. na adrese Hodoňovice 43 - hostinec U Čendy, zasedání předsednictva výboru ČSV, z.s., okresní organizace Frýdek-Místek.


01.02.2024
Infestace roztočem TROPILAELAPS spp.

Vysoké počty roztočů Tropilaelaps působí ve včelstvech podobné škody jako roztoči Varroa.
V příloze najdete podrobnější informace o tomto parazitovi spolu s návodem jak správně postupovat v případě zjištění jeho výskytu ve včelstvu.


01.02.2024
Ač je nám to velice líto, oznamujeme, že ke dni 31.12.2023 ukončila Maruška Knödlová svou činnost ve Včelařském naučném areálu v Chlebovicích. Přejeme jí v nové životní etapě mnoho štěstí a zdaru.
Zároveň informujeme, že Včelí obchůdek slaví letos 15. výročí a u této příležitosti otevírá prodejnu na nové adrese, viz přiložený letáček
.


23.01.2024
Rok zkušeností s hnilobou včelího plodu - článek otištěný v časopise Moderní včelař.


23.01.2024
Detekce populací roztočů Varroa destructor rezistentních k pyrethroidům používaných v dlouhodobých nosičích VLP


22.01.2024

Vážení přátelé včelaři,

chtěli bychom vás touto cestou informovat o tom, že došlo k ukončení činnosti základní organizace ve Fryčovicích, která si na své výroční členské schůzi odhlasovala konec svého působení v Českém svazu včelařů.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem členům, aktivním členům a funkcionářům z této organizace za jejich dosavadní práci pro včely, včelaře a Český svaz včelařů. Jejich důvody pro odchod jsou vážné a pochopitelné. Věříme, že ke svému rozhodnutí dospěli po dlouhé a vážné úvaze a diskuzi uvnitř organizace. Respektujeme jejich rozhodnutí a v mnoha ohledech s uváděnými důvody souzníme.

Přejeme jim tedy mnoho dobrého na jejich další cestě spojené se životem včel i včelařinou. Zastáváme přesvědčení, že na mezilidské vztahy, korektnost, pomoc či přátelství mezi včelaři nemá a nebude mít členství v jakémkoliv spolku vliv. Všichni bychom si měli uvědomit, že spolek je pouhou nástavbou včelařství, která má být prospěšná všem těm, kteří toto společenství vytváří. Má povyšovat jejich um a dovednosti díky vzájemné informovanosti, radě, dovednosti a pomoci. Jenom pro takový spolek má smysl pracovat, jenom takový spolek má smysl financovat a jen takovémuto spolku má smysl věnovat svůj čas.

Od roku 2024 tedy náš okres tvoří 27 základních organizací.

Za předsednictvo ČSV, z.s. okresní organizace Frýdek-Místek

Ing.arch. Aleš Jílek


12.01.2024


21.12.2023


29.11.2023
Odborné oddělení Českého svazu včelařů z. s., v listopadu 2023 aktualizovalo seznam výrobců mezistěn, které jsou schválené, registrované a dozorované jednotlivými místně příslušnými krajskými veterinárními správami. V porovnání se stavem po poslední aktualizaci došlo k navýšení výroben, což je pro včelaře dobré a výhodné. Vzhledem k trendu posledních let, kdy si hodně včelařů pořizuje pomůcky na výrobu mezistěn je třeba uvědomit si, že výroba mezistěn pro svou potřebu nepodléhá schvalování ani registraci. Pokud však včelař zpracovává včelí vosk a vyrábí mezistěny pro své kolegy včelaře, musí požádat o registraci a schválení činnosti místně příslušnou KVS.


20.11.2023
Dne 30.11.2023 od 17.30 hod. proběhne zasedání výboru OO, rozšířeného o předsedy, př. jiné pověřené členy ZO, člena RV a zástupce KVS. Viz pozvánka.


14.11.2023
Vážení přátelé včelaři,

tímto Vás informujeme, že na zasedání RV dne 11.11.2023 bylo rozhodnuto o ponechání částky určené na administraci dotace 1.D na sekretariátu svazu. Bylo schváleno mimořádné přerozdělení členského příspěvku na člena pro r. 2023 tak, že 20 Kč obdrží ZO, zbývající částka zůstane na činnost svazu.
Více informací zde: Podzimní zasedání Republikového výboru ČSV proběhlo o víkendu


06.11.2023
Dne 07.11.2023 proběhne od 17.30h. na adrese Hodoňovice 43 - hostinec U Čendy, zasedání předsednictva výboru ČSV, z.s., okresní organizace Frýdek-Místek.


19.10.2023
Administrace dotace 1.D

Vážení funkcionáři ZO, v současné době stále nemáme informace k administraci dotace 1.D. Jak bylo uvedeno v Oběžníku 1/2023, v jaké výši a zda vůbec bude v roce 2023 administrace dotace poskytována rozhodne RV na svém listopadovém zasedání. O příslušném rozhodnutí budete informováni v usnesení RV a oběžníkem č. 2/2023.


19.10.2023
Připomínám ZO informace k UZÁVĚRCE DOTACE 1.D. v roce 2023.


19.10.2023
Zpráva od SOUV-VVC, o.p.s. Nasavrky - Informace pro ZO ČSV a OO ČSV

Od 1. 10. 2023 se novelizuje zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce a některé další zákony.

Tato novelizace Zákoníku práce se dotýká i dohod o provedení práce tedy i odměn za přednášky, které vyplácíme přednášejícím, a to takto: k odměně za práci v sobotu a neděli přísluší příplatek 10% a k odměně za práci ve svátek přísluší příplatek 100%.

Z tohoto vyplývá, že přednášejícím, kteří budou přednášet v sobotu a v neděli vyplatíme za 1 hodinu 500,-- Kč + 10% příplatek (to je 550,-- Kč).

Přednášejícím, kteří budou přednášet ve svátek, vyplatíme za 1 hodinu 500,-- Kč + příplatek 100% (to je 1000,-- Kč) a o tuto částku Vám bude snížena dotace jako doposud.

S pozdravem
Josef Přepechal


08.10.2023
Dne 09.10.2023 proběhne od 17.30h. na adrese Hodoňovice 43 - hostinec U Čendy, zasedání předsednictva výboru ČSV, z.s., okresní organizace Frýdek-Místek.


08.10.2023
Bohužel, v Česku je první potvrzený výskyt sršně asijské.


04.10.2023
Čerpání EU dotace na výstavnictví ve včelařském roce 2023/2024.


12.09.2023


11.09.2023
Právě vyšel nový oběžník č.1/2023. Ke stažení na stránkách ČSV.


11.09.2023
Dne 13.09.2023 proběhne od 17.30h. na adrese Hodoňovice 43 - hostinec U Čendy, zasedání předsednictva výboru ČSV, z.s., okresní organizace Frýdek-Místek.


21.08.2023
Nedostatečně identifikovaní vlastníci v katastru nemovitostí - upozornění pro funkcionáře ZO a OO

Před časem jsme prostřednictvím CISu upozorňovali naše funkcionáře na blížící se termín, kdy vlastnictví k nedostatečně identifikovaným nemovitostem přejde na stát, pokud nedojde k nápravě. Aby se tato informace dostala k maximu čtenářů, funkcionářů volíme i tuto cestu prostřednictvím webu svazu. Bylo by škoda, aby z neznalosti některá z našich organizací přišla o pozemek nebo stavbu.

Má-li vaše základní nebo okresní organizace nemovitý majetek zapsaný v katastru nemovitostí (KN), zkontrolujte si údaje tam uvedené z hlediska identifikace vaší organizace jakožto vlastníka nemovitosti. Majetek nedostatečně identifikovaných vlastníků v KN bude považován za opuštěný a přejde na stát od 1.1.2024, pokud nebude provedena náprava v KN.

Za dostatečné označení se považuje u ZO nebo OO ČSV - název organizace, IČ a sídlo. Údaje se musí shodovat se zápisem údajů vaší organizace ve spolkovém rejstříku. Může se stát, že má ZO nebo OO ČSV v KN chybný název, chybí IČ nebo je uvedeno IČ s podčíslem. Všechny takové zápisy nejsou v pořádku a je potřeba zjednat nápravu.

Pokud zjistíte, že vaše ZO nebo OO ČSV nemá zápis v katastru nemovitostí v pořádku, obraťte se o pomoc na sekretariát ČSV info@vcelarstvi.cz. V emailu zašlete úplný aktuální výpis z katastru nemovitostí pořízený na katastru nemovitostí nebo check pointu a krátký historický popis ve věci včetně identifikace organizace (název a IČ) a kontaktu na Vás. Vaše záležitost bude posouzena a doporučen konkrétní postup podle skutkového stavu.

Mgr. Jarmila Machová


01.08.2023
Od 15.-23. 7. 2023 také letos proběhl již 17. pravidelný prázdninový tábor Letní škola včelaříků, který pořádá Včelařský naučný areál v Chlebovicích ve spolupráci se Včelím obchůdkem a ZO Frýdek-Místek.
V rámci táborového programu se z malých včelařů stali i průvodci areálem, kteří zpestřili den dětem i dospělým.


20.06.2023
Zájmoví včelaři mají přijít o daňovou výjimku, MF odmítlo připomínky svazů

Ministerstvo financí (MF) odmítlo připomínky k návrhu ozdravného balíčku ke zrušení osvobození od daně pro příjmy ze zájmového chovu včel. Nyní platí osvobození pro příjmy z příležitostné činnosti, které nepřesáhnou 30.000 korun. Nově to má být 50.000 korun. Ze zákona má ale zmizet osvobození včelařů do 60 včelstev, kdy platí takzvaná fikce příjmu 500 korun na jedno včelstvo.

Zachování osvobození zájmových včelařů od daně požadovala v připomínkách k vládnímu balíčku Agrární komora ČR i Sdružení místních samospráv. To argumentovalo, že drobný chov včel je tradiční volnočasovou aktivitou na venkově a má nenahraditelnou roli v přírodě. 'Navržená legislativní změna navíc bude mít nulový či zcela zanedbatelný rozpočtový dopad,' uvedlo.

Komora v připomínkách uvedla, že za poslední zimu uhynulo 250.000 včelstev, což je zhruba 38 procent. Stavy klesají také kvůli vysoké ceně cukru nebo poklesu národních dotací na podporu včelařství o více než 50 procent. Upozornila, že opylování je v ČR závislé historicky na zájmové činnosti a pouze malá část včelařů má počet včelstev nad 150, což je řadí podle pravidel EU mezi komerční chovatele. Podle komory se to k loňskému září týkalo zhruba 35.000 z 700.000 včelstev. 'Jejich schopnost opylovat je jen lokálního charakteru. Proto si zájmoví včelaři zaslouží všestrannou podporu,' uvedla.

Upozorňovala také na to, že kalkulace příjmů na jedno včelstvo je žádoucí i z praktických důvodů a vznikla kvůli tomu, aby finanční úřady nedostávaly desítky tisíc daňových přiznání s minimálním přínosem pro stát. Poukazovala přitom na to, že v ČR je přibližně 65.000 včelařů. Jako příklad uvedla komora, že i včelař s deseti včelstvy může dosáhnout vysokého výnosu a přijmu vyššího, než je nově navrhovaných 50.000 korun. Při příjmu 51.000 korun se po odečtení paušálních nákladů, které tvoří 80 procent částky, zdaní 10.200 korun, z čehož při 15procentním zdanění vznikne daň 1530 korun.

Zachování fikce příjmů doporučovalo i ministerstvo zemědělství. Navrhovalo ho například na částce 1500 korun na jedno včelstvo při nepřekročení 33 včelstev. To by spadalo do limitu 50.000 korun příjmů, které by včelaři nemuseli danit. Uvádělo také, že hrozí riziko nárůstu administrativy jak pro drobné včelaře, tak pro státní správu, protože naprostá většina chovatelů má jedno až 15 včelstev.

Návrh ministerstva financí uvádí, že někteří profesionální včelaři využívají výjimku a v režimu, kdy jsou osvobozeni od daně, mají i například 200 včelstev rozepsaných formálně na členy rodiny. To vede k tomu, že nedaní příjmy z chovu včel. Podle ministerstva je výjimka nesystémová. 'Dochází k paušalizaci výše příjmu u jednoho typu činnosti, a to bez ohledu na skutečnou výši příjmů z této činnosti, která může být vyšší i nižší než uvedený limit. Příjmy poplatníka z chovu včel tak budou podléhat stejnému daňovému režimu, jako je tomu u jiných poplatníků s příjmy z příležitostných činností,' napsal úřad v důvodové zprávě.


12.06.2023
Reportáž o průběhu soutěže Zlatá včela na Morávce.


09.06.2023
Očista včelstev přemetením
Očista včelstev přemetením na mezistěny s aplikací podpůrných imunostimulačních látek, brožura.
Martin Kamler, Jan Tyl a Dalibor Titěra


05.06.2023
Dne 06.06.2023 proběhne od 17.30 na adrese Pržno 283 zasedání předsednictva výboru ČSV, z.s., okresní organizace Frýdek-Místek.05.06.2023
Nová "včelí vyhláška" právě vyšla ve Sbírce zákonů

Od účinnosti novely veterinárního zákona (1.10.2022), která se dotkla včelařství, jsme očekávali i navazující změnu vyhlášky č. 18/2018 Sb., tzv. "včelí vyhlášky". K tomu došlo 31.5.2023, kdy ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 144/2023 Sb., o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a tlumení některých nákaz včel.

Nová vyhláška je přijata v návaznosti na aktuální novelu veterinárního zákona a upravuje zejména:

 • zrušení povinnosti chovatele, který chová včelstva, neprodleně po zjištění úhynu včelstev na stanovišti včelstev hlásit úhyn nad limit stanovený prováděcím právním předpisem krajské veterinární správě;
 • zrušení povinnosti chovatele vyžádat si veterinární osvědčení k přemísťování včelstev mimo území kraje;
 • vypuštění chovu včely s dobrým čistícím instinktem z opatření k tlumení nákaz;
 • rozdělení podmínek a opatření pro každou jednotlivou nebezpečnou nákazu včel, tj. mor včelího plodu nebo hnilobu včelího plodu, a to z důvodu přehlednosti;
 • zkrácení doby, po kterou bude možné uplatňovat předchozí vyšetření v případě výskytu moru nebo hniloby včelího plodu, ze 12 měsíců na 4 měsíce;
 • dílčí terminologická zpřesnění, která uvádějí vyhlášku do souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 z 9. 3. 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat.

Nová vyhláška č. 144/2023 Sb., plně nahrazuje stávající vyhlášku č. 18/2018 Sb., a je účinná od 1.7.2023.

Naleznete ji ZDE.15.05.2023

Mladí včelaří navštívili Morávku

Je sobota 29. dubna 7.45 hod a na parkoviště před ZŠ Morávka přijíždí první účastníci oblastního kola soutěže " Zlatá včela". Organizace této soutěže se pro rok 2023 zhostila ZO ČSV z.s. Morávka. Do soutěže se přihlásilo celkem 14 včelařských kroužku mládeže z celého Moravskoslezského kraje v celkovém počtu 80 dětí, rozdělených do dvou věkových kategorii. Mladší - žáci 2.-5. třídy a starší od 6 po 9 třídu ZŠ. Cílem soutěže je umožnit členům včelařských kroužků mládeže porovnání teoretických znalostí a praktických dovedností při práci v kroužku a motivovat je k dosažení dalších úspěchů. Po prezenci, předání triček s logem Zlaté včely sponzorem Moravskoslezským krajem a ubytování v tělocvičně ZŠ došlo k nástupu všech zúčastněných na ploše tenisového kurtu, kde došlo k oficiálnímu zahájení soutěže za účasti zástupců obcí Morávka, Raškovice, Krásná a Pražmo, zástupce RV ČSV a OV ČSV Frýdek Místek, vedení ZŠ Morávka a všech členů organizačního štábu. Součástí oficiálního zahájení bylo taktéž otevření obálky s testovými otázkami. Pak se soutěžící rozdělili do čtyř skupin, kde v učebnách absolvovali písemný test včelařských znalostí. Dalšími soutěžními disciplinami byla praktická část, kde soutěžící měli popsat a prakticky ukázat práci ve včelstvu, dále botanika - určení deset rostlin a jejich rodové a druhové jméno, pomůcky - určení a popis dvaceti pomůcek vybraných podle určeného seznamu a poslední disciplína mikroskopování – určení a popis preparátů včely medonosné. Pětihodinový maraton soutěží byl pouze přerušen přestávkou na oběd, kde se podávala čočková polévka a hovězí plátek s rajskou omáčkou a těstovinami. Po skončení oficiální soutěže a malé svačince pokračoval program sportovním odpolednem, o které se postarali zástupci sboru dobrovolných hasičů z Morávky, kterým patři velké poděkování, protože tato akce měla u dětí velký ohlas. Po večeři děti navštívil místní klaun pan Vašut se svou bublinkovou šou a dalšími soutěžemi, které se taktéž velmi líbily. Úspěšný den jsme ukončili ve 22.00 hod večerkou.

V neděli 30. dubna se děti po vydatné snídani a vyklizení nocležny (tělocvičny) přemístily do asi deset minut vzdáleného hotelu Partyzán, kde pokračoval ve velkém sále druhým dnem další program oblastního kola "Zlatá včela 2023". Na úvod seznámil všechny přítomné s historií obce Morávka a blízkého okolí historik pan Bystřičan, pak následovalo vystoupení malého divadla paní Mikušové no a konečně přišla řada na to, co musí každá soutěž obsahovat a to je vyhlášení výsledků jednotlivých kategorii. Před samotným vyhlášením vítězů obdržel každý soutěžící medaili a tašku s logem ZV, ve které měli úpomínkové předměty, které darovali tito sponzoři - ČSV, Moravskoslezský kraj, obce Morávka, Raškovice, Krásná a Pražmo, Lesy ČR, OO Frýdek-Místek, včelí obchůdek Chlebovice, Lesy Beskydy, AVOS - Antonin Vahala, PSNV, Vital plast, Fa Sapák, Fa Sruby Paccák a MKpak s.r.o. .

VÝSLEDKY SOUTĚŽE

Mladší kategorie:

 • Rebeka Machačová - VKM Košařiska
 • Tomáš Machač - VKM Košařiska
 • Tereza Veverková - VKM Oderské vrchy

Starší kategorie:

 • Jan Kopáček - VKM Apis Bruntál
 • Michal Bojko - VKM Košařiska
 • Filip Bálint - VKM Apis Bruntál
 • Kristýna Wiszczorová - VKM Košařiska

Do celostního kola soutěže "Zlatá včela", které se uskuteční ve dnech 9. 6. – 11. 6.2023 na SOUV v Nasavrkách postoupili první čtyři ze starší kategorie. Přejeme jim hodně úspěchů.

Přehled VKM, které se zúčastnily soutěže "Zlatá včela" 2023.

VKM – LUBNO, VKM – ROPICE,VKM – TŘINEC, VKM – VŘESBEE VŘESINA, VKM – MORÁVKA, VKM – FRÝDEK–MÍSTEK, VKM – BYSTŘICE, VKM – MEDAŘÍCI KOPŘIVNICE, VKM – VČELAŘÍCI RYCHVALD,  VKM – APIS BRUNTÁL, VKM – AMBROŽÍCI HAVÍŘOV, VKM – KOŠAŘISKA,VKM – MOSTY U JABLUNKOVA, VKM – ODERSKÉ VRCHY

Závěrem chci poděkovat všem sponzorům, vedoucím VKM, vedení ZŠ Morávka, dobrovolným hasičům Morávka, Martinu a Petrovi Bujokovým a organizátorům soutěže, kteří věnovali svůj volný čas skvělé věci. O budoucnost včelařů nemusíme mít starost. Přejí všem hodně úspěchů.

Václav Uherek - vedoucí VKM Morávka – organizátor soutěže.


25.04.2023
Vážení přátelé, zveme vás na Včelařské diskuzní fórum. Těšíme se na vás.


19.04.2023

Vážené včelařky, vážení včelaři,

rád bych Vás a Vaše členy organizací a spolků pozval společně s docentem Jaroslavem Havlíkem z České zemědělské univerzity v Praze na workshop o přátelských i nepřátelských bakteriích, které jsou životně spjaty s včelou medonosnou. Workshop se bude konat v sobotu 13. května v areálu ČZU v Praze a bude moci se osobně setkat s odborníky ve výzkumu včel z Masarykovy univerzity v Brně, Univerzity Palackého z Olomouce, České zemedělské univerzity a Výzkumného ústavu včelařského. V příloze posílám pozvánku s programem a dalšími detailními informacemi. Workshop je díky podpoře projektu Ministerstva zemědělství pro účastníky zdarma. Bohužel jsme limitováni kapacitou, a proto je počet účastníků omezen. Přihlásit se můžete ZDE:

Těším se na viděnou a jsem s pozdravem,

Martin Kamler