Učitelé zpracování včelích produktů
v domácnosti

  • Marie Knödlová, Lysůvky 34, 739 42 Frýdek-Místek, 603 542 619, marie.knodlova@seznam.cz

  • Ing. Alena Křibíková, Dobrá 545, 739 51 Dobrá, 721 325 123, alena.kribikova@seznam.cz