Včelařská praxe

 • K vyšším uctivě, k sobě rovným přátelsky, k nižším vlídně, ke všem laskavě a upřímně se chovej.

 • Čím je člověk vzdělanější, lepší a ušlechtilejší, tím víc si váží přírody.

 • Dobré knihy jsou vpravdě brusem rozumu, pilníkem soudnosti, balšámem očí, nálevkami moudrosti, zrcadlem cizích myšlení, oprávcem pak našich myšlenek vlastních.

 • Dobrý učitel, dobrý učeň, dobré učení mocně umění rozmnožuje.

 • Nevěřte všemu, co se vám k věření předkládá.

 • Všeliké kvaltování toliko pro hovada dobré jest.

 • Šťastný je člověk, kterého varuje cizí chyba.

 • I při nejlepším předsevzetí chybiti se může.

 • Každá práce celého člověka vyhledává.

 • Z včelařství naučil jsem se přírodu více znáti a více milovati než z mnoha knih učených.

 • Především je třeba vytyčiti si vysoký cíl, vyhýbati se zahálce, nezoufati v nehodách a nikdy neklesati na mysli.

/Jan Ámos Komenský/