Tropilaelaps

Infestace roztočem TROPILAELAPS spp.
Vysoké počty roztočů Tropilaelaps působí ve včelstvech podobné škody jako roztoči Varroa.
V příloze najdete podrobnější informace o tomto parazitovi spolu s návodem jak správně postupovat v případě zjištění jeho výskytu ve včelstvu.