Rozmnožovací chovy

V současné době se na území našeho okresu nenachází rozmnožovací chov uznaného
šlechtitelského programu ČSV, z.s.