Vyšší šlechtitelské chovy

V současné době se na území našeho okresu nenachází vyšší šlechtitelský chov uznaného šlechtitelského
programu ČSV, z.s.