Demografie a členská základna

Několik demografických informací a informací z členské základny našeho okresu.