Zdraví včel - pracovní skupina

předseda: Aleš Pink                                                                                            členové: Aleš Bacílek, Ing. Andrzej Baselides, Tomáš Janek, Václav Uherek, Pavel Vraník


Zdraví včel - pracovní skupina

Účel a přínos této odborné pracovní skupiny spatřujeme nejen v řešení konkrétní nákazové situace, ale hlavně též v hledání správných postupů v boji proti nemocem včel a informování včelařské veřejnosti o výhodách a nevýhodách jednotlivých praktikovaných způsobů s konkrétními reálnými dopady na zdraví včel. Neméně významným úkolem je sledování nových a moderních trendů v ošetřování včelstev, vyvracení zaběhlých mýtů v metodice ošetřování a seznamování včelařské veřejnosti s touto problematikou. Nutnou podmínkou je zajištění informovanosti včelařské veřejnosti o legislativním rámci této problematiky a spolupráce s orgány státní správy jakým je např. KVS.

Cílem je dlouhodobý a udržitelný chov zdravých včel a včelstev s minimalizací škodlivých dopadů vlivem působení člověka a cizorodých látek.