Jak se stát členem ČSV

1. vyplnit členskou přihlášku (přihláška zde)

2. tuto prokazatelným způsobem doručit do základní organizace, které se chci stát členem

Poznámka:

  • Do které základní organizace se mohu přihlásit?

Vyberte jednu z možností:

a/ kde mám umístěná včelstva

b/ kde mám bydliště

c/ popř. v odůvodněných případech i v jiné základní organizaci


3. na nejbližším zasedání výboru základní organizace bude vaše přihláška projednána a o vašem přijetí bude výborem hlasováno

4. členství vzniká přijetím za člena výborem základní organizace

5. podmínky členství, práva a povinnosti člena jsou v části II., článku 5., Stanov ČSV, z.s.

Poznámka:

Jak zjistím, která základní organizace v místě mého bydliště působí?

E-mailovým dotazem na adresu oofrydekmistek@vcelarstvi.cz.