Archiv aktualit 2022


17.02.2022
Komise pro zdraví včel zve na setkání nákazové referenty jednotlivých ZO. Níže přikládáme pozvánku s podrobnostmi.


07.02.2022
Kulturní a vzdělávací program Včela!!! - 18. a 19.března 2022 - Ostrava.


25.01.2022
Info z CISu:
Vážení přátelé, dne 24.1.2022 byly rozeslány finanční prostředky určené na výplatu dotace 1.D. za rok 2021 na účty ZO ČSV.
S přátelským pozdravem,
Ivana Rückerová


24.01.2022
Dne 01.02.2022 proběhne od 17.00 do 19.00 hodin na adrese 28.října 1639, 738 01 Frýdek-Místek zasedání předsednictva výboru ČSV, z.s., okresní organizace Frýdek-Místek za účasti člena republikového výboru. Tento čas je dále vyhrazen i pro možné projednání aktuálních problémů se včelařskou veřejností.


24.01.2022
Dne 25.01.2022 v 17.00 hodin provede OKK na adrese Sadová 606, 738 01 Frýdek-Místek kontrolu hospodaření a agendy ČSV, z.s., okresní organizace Frýdek-Místek.


10.01.2022
Školení CIS

Shrnutí proběhlé akce:

Dne 8.ledna 2022 se v ZŠ Baška od 8.00-12.00 hod. konalo školení zájemců z řad včelařské odborné veřejnosti našeho okresu v programu CIS. Akce se zúčastnilo 15 přihlášených včelařů. Školitelem byl tajemník ČSV, přítel Ing. František Krejčí, který dokázal všechny zaujmout nejen v rovině odborné, ale také velmi zdařilou formou vtažení účastníků do dané problematiky. Věřím, že většina dotazů byla uspokojivě zodpovězena a účastníci tak byli obohaceni o nové informace a tipy, které jim do budoucna ulehčí práci s tímto programem. Děkuji všem zúčastněným za zájem a aktivně-odborný přístup k tématu a stejně tak děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě tohoto školení.

Reakce školitele:

Akci z pohledu školitele hodnotím kladně. Akce proběhla v čase dle domluvy. Technické zázemí bylo plně vyhovující, včetně dobře zorganizovaného občerstvení. Zúčastnění posluchači nejen, že vydrželi celou dlouhou přednášku udržet pozornost, ale reagovali na mnou podané informace dobrými doplňujícími dotazy. Dokonce jsme společně přišli na pár nápadů týkajících se vylepšení CISu.

/ Ing. František Krejčí /

Závěrem:

Závěrem bych chtěl poděkovat ředitelce školy Mgr. Renátě Válkové, která nám umožnila toto školení v ZŠ Baška realizovat a správci počítačové učebny panu Ing. Vítězslavu Vilišovi, který se postaral o technické zajištění zdárného průběhu akce.Ing. arch. Aleš Jílek


03.01.2022
Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji pro rok 2022.Archiv aktualit 2021


20.12.2021
Dnes, 20. prosince 2021 v 17h. proběhne zasedání POV.


15.12.2021
Připomínáme, že dne 08.01.2022 se v budově ZŠ Baška koná školení CIS s panem Krejčím. K dispozici stále volná místa. Zájemci se mohou hlásit na oofrydekmistek@vcelarstvi.cz nebo příteli Turoňovi na tel: 602 512 480.


15.12.2021
Vážení přátelé, v příloze naleznete Zprávu Ústřední kontrolní komise pro XI. sjezd ČSV, z.s. a také schválené Usnesení z toho sjezdu.


13.12.2021
Post na funkci předsedy ČSV, z.s. pro léta 2021-2025, obhájila dne 12.12.2021 v demokratické volbě přítelkyně Mgr. Jarmila Machová.
Z celkového počtu hlasů 69 přítomných členů republikového výboru získala 36 hlasů.
Protikandidáti - přítel MVDr. Martin Kamler získal 29 hlasů a přítel Ing. Jiří Kalenda získal 3 hlasy, jeden volební lístek byl neplatný.

Respektujeme tuto volbu a věříme v šanci na upřimné, čestné a správné nasměrování Svazu pod novým vedením, ale i na jeho sílu realizovat nutné změny ve fungování a modernizaci ČSV, z.s., stejně jako v dobrou spolupráci s naší okresní organizací v následujících letech.

Sláva vítězům, čest poraženým. Všem kandidátům patří bezvyjímky poděkování za jejich práci a úsilí.


07.12.2021
Vážení přátelé, včelaři okresu Frýdek-Místek,

vítejte v kanceláři okresní organizace Frýdek-Místek, tak jak nám ji zanechali a předali p. Poništ, pí. Cholavová a další členové bývalého předsednictva plného pracovitých, čestných, zodpovědných a svědomitých funkcionářů, dne 05.12.2021 - https://www.oocsvfm.cz/fotogalerie/.

Budí to ve vás otázky stejně jako v nás?

Myslíte si, že existují dokumenty, které je zákonná povinnost archivovat, a že jsou tyto obsahem těchto šanonů? Ptáte se, proč se z peněz určených včelařům tak dlouho hradil tento zbytečný prostor pro skladování několika šanonů, starého haraburdí a zatuchlého vzduchu? Připadá vám absurdní při pohledu na prázdné police, že okresní organizace je schopna za měsíc spotřebovat 6 balení kancelářského papíru A4, tři tonery s výtěžností 1.000 stran každý, několik diářů, 3000 ks kancelářských spojovačů do sešívaček a mnoho dalších a dalších kancelářských a drogistických potřeb? Myslíte si, že když se nakoupí gelové formy na odlévání voskových svíček za několik tisíc, že je nutně musíme jako spolek vlastnit? Kolik z vás asi dostalo k životnímu jubileu drahé dárkové koše? Domníváte se, že když vlastníte tři spolkové tiskárny, tak tisky nemůžete nechat zadat u vašich dětí, které mají IČ na něco úplně jiného, či jiných firem a zaplatit další tisíce ze společných peněz včelařů? Zkusíte si tipnout, kolik stál ten slavný, nic neříkající Poništův Almanach, skládající se z několika stran, fólie a kroužkové vazby? Že vám nepřipadá 12 tisíc jako špatný žert? Domníváte se, že máme v organizacích dostatek vlastního medu a vosku a tedy jej nemusíme nakupovat z Prahy, z Václavského náměstí, od různých firem pana Jana Šmída, opět a znovu za desetitisíce korun ze spolkové okresní kasy? Přijde vám logické, že peníze získané z dotačních titulů MS kraje, pod hlavičkou ČSV, z.s., okresní organizace Frýdek-Místek, by měly být maximálně využity ku prospěchu včelařů okresu Frýdek-Místek a naší okresní organizace? Ptáte se, kdo schválil výdaje na výstavu Příroda a včely ve výši cca. 60 tisíc korun v roce 2021 a mnohé další výdaje, když výbor nebyl svolán a rozpočet nebyl schválen? Existuje vůbec schválený rozpočet na rok 2020 a 2021? Ptáte se, proč jsme zaplatili za jakousi mimořádnou konferenci, která se nekonala a ani nemohla? Chtěli byste znát řádné vyúčtování dotačních titulů? Ptáte se, proč byly ve funkcích osoby, které nebyly uvedeny v registrační listině spolku? Chtěli byste znát odpověď na to, komu se účtovaly a na jakém základě cestovní náhrady? Věříte, že náklady na osobní spory si musíte platit sami a nemohou vám je zaplatit všichni včelaři okresu? Žili jste v domnění, že dokumenty ČSV musí být vždy podepsány dvěma osobami?

Co tedy vlastně v pojetí bývalého předsednictva znamenaly pojmy jako účelné vynakládání prostředků a postupování s péčí řádného hospodáře?

A na světlo vyplouvají postupně další a další otázky a otazníky.

Věříme, že nám na ně časem odpoví orgány činné v trestním řízení, kterým celou tuto věc postupujeme.

Ing.arch. Aleš Jílek - předseda ČSV, z.s., okresní organizace Frýdek-Místek


03.12.2021


28.11.2021
Plánovaná schůzka za účelem předání kompletní agendy, která měla proběhnout 26.11.2021 v 8:30 hod. v sídle okresní organizace na adrese Sadová 606, Frýdek-Místek, byla opět ze strany bývalého člena předsednictva Miroslava Poništa st., zrušena.


25.11.2021
Usnesení o návrhu na zápis změny do spolkového rejstříku.


24.11.2021
Informace z přátelského setkání v Chlebovicích.


23.11.2021
Informace o ohnisku moru včelího plodu v Oldřichovicích a stanovení rozsahu ochranného pásma.


22.11.2021
Po domluvě na přátelském setkání VOO a předsedů ZO v Chlebovicích dne 21.11.2021 přikládáme návod, kterým si v případě zájmu můžete email, přidělený základní organizaci, jednoduše přesměrovat do své soukromé schránky. Toto nastavení Vám zajistí, že emaily, směrované do adresy ZO xxx@vcelarstvi.cz budou přeposílány do emailové adresy Vámi zadané a Vy tak budete informováni o jejich doručení. Rádi bychom, aby se komunikace mezi OO a ZO zlepšila, abychom od Vás dostávali zpětnou vazbu. Budeme se maximálně snažit tyto emaily využívat k podstatným věcem, informování členů a organizačním záležitostem.


22.11.2021
Zveřejňujeme USNESENÍ soudu ze dne 20.10.2021, s výslovným souhlasem JUDr. Karla Brucklera. Poznámka: Z tohoto rozhodnutí je zřejmé, že u prodeje daného majetku podle stanov nepostačuje prostá většina přítomných, ale kvalifikovaná většina všech členů RV. A v souladu s judikaturou NS ČR je cena a podmínky platby nedílnou součástí smlouvy o převodu obchodního podílu, tedy nestačí, že o úmyslu prodat rozhodne kvalifikovaná většina, a o ceně a podmínkách rozhodne nadpoloviční většina přítomných.


10.11.2021
Vážení přátelé včelaři, členové výboru okresní organizace Frýdek-Místek, dovolujeme si Vás pozvat na zasedání Výboru OO, který se bude konat 21.11.2021 v Chlebovicích.


04.11.2021
Stanovisto ÚKK k podnětu Bc. Miroslava Poništa ze dne 20.10.2021.


02.11.2021
Dnes, 02.11.2021, byl schválen registrační list pobočného spolku ČSV, z.s., OO Frýdek-Místek.


01.11.2021
Aktuální informace o probíhající předávce agendy OO. Př. Poništ st. přislíbil termín předání na 24.-26.11.2021.


30.10.2021
Republikový výbor a ÚKK na svém zasedání 30.10.2021 konstatovali, že průběh volebních zasedání OO Frýdek Místek, tj. konference z 5.9.2020 a výboru ze dne 14.10.2021 je platný a uložil bývalému vedení OO Frýdek-Místek předat novému vedení agendu organizace,
v zájmu hladkého průběhu předání agendy pověřuje Stanislava Doležela, člena ÚKK, jakožto mediátora pomoci při předání agendy.


29.10.2021
Žádáme představitele ZO našeho okresu, aby v případě zájmu zaslali aktivity, které chtějí, aby byly zařazeny do plánu práce našeho okresu na rok 2022 a to nejpozději do 15.11.2021 na emailovou adresu oofrydekmistek@vcelarstvi.cz.


25.10.2021
Předseda Návrhové komise Ing.Luděk Krkoška provedl opravu administrativní chyby v zápisu a usnesení z Okresní konference, která se vyskytla ve jméně řádně zvoleného člena výboru, přítele Romana Kozla. Tento opravený dokument byl zaslán do centrály ČSV z.s. v Praze.
Český svaz včelařů, z.s., okresní organizace Frýdek-Místek - © 2021
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!