Fotopřehlídka


Podmínky a pravidla, tzv. desatero přehlídky:


1/ fotografie zaslaná v digitálním formátu jpg, rozlišení ve velikost min. 3MB na adresu oofrydekmistek@vcelarstvi.cz do 31.12.2022,

2/ fotografie musí být pořízena v období od 1.1.2022 do 31.12.2022,

3/ jeden účastník = jedna fotografie/měsíc ( max.12 fotografií ) fotografie lze posílat průběžně během roku,

4/ téma fotografie musí přímo souviset se životem včel a včelařstvím,

5/ k fotografii je nutné uvedení přesného data a místa pořízení fotografie,

6/ zasláním fotografie její autor dává svůj souhlas s bezplatným užitím, zveřejněním a prezentací fotografie, vč. zveřejněním autorství, ČSV, z.s., okresní organizaci Frýdek-Místek,

7/ fotografie nesmí být nějak dodatečně upravována,

8/ fotografii může přihlásit a zaslat pouze člen ČSV, který má umístěna včelstva na katastru ZO okresu Frýdek-Místek,

9/ výběr nejlepších fotografií bude proveden odbornou porotou,

10/ vybrané fotografie budou oceněny.