ZO Lubno

Včelařský spolek pro Lubno a okolí byl založen 10.10.1948 na Lubně. Do výboru byli zvoleni : předseda Hynek Mer - vykonával funkci 41 let, jednatel Karel Sluka, pokladník Rudolf Skotnica.
Z dalších členů, kteří během let významně působil ve spolku Jiří Sluka , který působil na mnoha postech a 15 let jako předseda. Podařilo se mu vyřešit, mimo jiné, také vlastnická práva na areál spolku na Krásné.
Ing. Karel Peter, který působí ve výboru na různých pozicích 45 let až do současné doby.
Mezi významné chovatelé včel v minulosti můžeme zařadit Leopolda Retzmana, Miroslava Černohorského, Bohumila Bumbalu.
Na stavbě budov v areálu se významně podíleli bratři Alois, Karel a Rudolf Skotnicovi, kteří v roce 1962 postavili včelín a následně další objekty.

V současné době se spolek snaží o zlepšení zázemí a využivání areálu.
Významně spolek podporují obce Krásná, Janovice, Pržno, Raškovice, město Frýdlant nad Ostravicí a také firmy C2NET s.r.o., Ferrcomp a.s..