ZO Krmelín

Včelařský spolek v Krmelíně

Založen v roce 1917, kdy čítal 26 členů ( 184 včelstev ).
Prvním předsedou spolku se stal Felix Kubík ( členský příspěvek byl stanoven na 1 Kč/ rok ). Spolek se do roku 1927 jmenoval Dobrohost. V předválečném období spolek prožívá "Zlatá léta". Nestory krmelínských včelařů se po II. sv. válce stali předseda Eduard Linhart a jednatel Štěpán Holáň.
V roce 1957 spolek mění pojmenování na název Základní organizace ČSV. V roce 1973 byl zřízen včelařský kroužek a v roce 1975 je dostavěn školní včelín.
S novátorským přístupem ke včelaření byl v roce 1985 zvolen předsedou Ing. Miroslav Kanclíř, který spolu s JUDr. Bohuslavem Klimkem pracují na úspěšné prevenci invazivních chorob a šlechtitelské práci. Od roku 1992 však školní včelín chátrá a nakonec je přemístěn a opraven a od roku 2009 znovu plní svoji funkci.
V současné době spolek čítá 21 členů, kteří se starají o 276 včelstev. Předsedou je přítel Radek Tříska.