Vzdělávání

předseda: Jaromír Haleš                                                                                       členové: Jaroslav Kopeček, Ing. Norbert Pěkník


Komise pro kulturu a vzdělávání

Účel a přínos této odborné komise spatřujeme v hledání, navrhování a přípravě kulturně-vzdělávacích včelařských akcí. Jsme přesvědčeni, že bez patřičných znalostí a sledování včelařské problematiky nelze dnes spokojeně a dlouhodobě včelařit. Soustavný rozvoj vzdělávání včelařské základny je tedy nezbytnou podmínkou proto, abychom dokázali zdárně čelit nástrahám, se kterými se už v současné době setkáváme, a které vlivem globálních klimatických změn budou stále častěji zasahovat do naší včelařské praxe a budou ji patrně zásadně ovlivňovat.

Cílem je podpora vzdělávání co nejširší včelařské základny.