Racionalizace

předseda: PhDr. Marek Václavík, Ph.D.                                                              členové: Ing. arch. Aleš Jílek, Roman Kozel


Komise pro osvětu, propagaci a racionalizaci

Účel a přínos teto odborné komise spatřujeme v propagaci včelařských metodik a zootechnik včelařských chovů, debatu nad těmito tématy s širší veřejností a zaujímaní jasných stanovisek a seznamováním včelařské veřejnosti s uživanými i moderními trendy a metodikámi a jejich přímým dopadem do praktického včelařského provozu. Domníváme se, že jedině dlouhodobým osvětovým působením, lze zlepšit situaci v našich včelařských chovech a provozech. Nezbytnou součástí jsou jistě exkurzy do včelařských provozů užívající rozdílné zootechniky a odborné diskuze se včelaři na toto téma.

Cílem je dlouhodobý a udržitelný chov zdravých včel a včelstev, jednoduchým a časově nenáročným, šetrným a přírodě blízkým způsobem.

Jak začít včelařit a vybrat vhodný úl

Článek byl publikován v časopise MV 12/21 s názvem: Jak začít včelařit a vybrat vhodný úl, autor Jiří Kodet.
Se souhlasem autora i časopisu zveřejńujeme na našich stránkách.