QUO VADIS - Vyšetření zimní měli


Také jsem zaznamenal zvýšenou intenzitu diskuse kolem tématu potřebnosti laboratorního zimního vyšetření včelí měli na varoázu.

Osobně se domnívám, že je v zájmu každého včelaře, aby měl včelstva zdravá a sám si prováděl pravidelnou a opakovanou kontrolu a léčení včelstev. Celorepubliková kontrola je žádoucí a současně poskytuje ucelený pohled na stav zamoření varoázou a následně vyhodnocení efektivity léčení.

Pokud některý ze včelařů v této záležitosti švindluje, tak škodí nejen sobě a svým včelám, ale také všem včelám a včelařům v okolí.Drazí přátelé včelaři.
Dne 8. února jsem vám zaslal otevřený dopis jako reakci na článek ohledně vyšetření zimní měli, který byl otištěn ve časopise Včelařství 2/2024. Někteří v vás mě již kontaktovali a vyslovili souhlas s mou výzvou vyvolat diskusi o zrušení povinného vyšetření zimní měli. Vaše podpora a souhlas mě samozřejmě těší a patří vám za to můj dík.

Tímto bych vás chtěl požádat o spolupráci a vaše osobní zapojení se do této iniciativy. Z vlastní zkušenosti vím, že sebepádnější argument, proč zimní měl na přítomnost roztoče Varroa destructor již dále neprovádět, dokáže zvrátit věta z úst zástupce vedení spolku s největší členskou základnou ve stylu: "my zastupujeme 97 % českých včelařů a my vyšetření zimní měli chceme". Z vašich reakcí lze snadno usoudit, že těch, kteří toto nesmyslné vyšetření již nechtějí, je mnohem více, než pouhé 3 %. Sám jsem členem onoho dominantního spolku, ale za celo dobu, co jsem členem, se mě na můj názor na vyšetření EpM300 nedotazoval. A když to vezmu z druhé strany – nikomu jsem nedal mandát k tomu, aby hájil zachování něčeho, co vlastně nechci. Máte stejnou zkušenost? Pojďme to změnit.
Je potřeba dát jasně najevo, co si o vyšetření zimní měli myslíme. Je zcela jedno, jakého spolku jste či nejste členem. Připojte se prosím k mé výzvě a pošlete jménem vašeho spolku či ZO ČSV požadavek na zrušení EpM300 na MZe, SVS a ČSV. Připravil jsem pro vás vzorový dokument žádosti a pokyny, jak postupovat – vše naleznete v příloze. Budu rád za zpětnou vazbu, abych měl přehled, kolik spolků a organizací se již připojilo. Rovněž budu rád, když tuto výzvu rozšíříte mezi co nejširší včelařskou veřejnost – zda k tomu použijete Facebook, e-mail či cokoliv jiného, nechám na vás. Neřešte, prosím, příslušnost ke spolku - kdo kam patří a jaké nosí tričko – jde nám o společnou a prospěšnou věc, aneb v jednotě je síla.

Ještě jednou vám děkuji za vaši podporu a těším se na setkání s vámi v časech bez zimní měli 😉

Včelám a včelařům zdar a zimní měli zmar!

Z Valašska vás zdraví
Jiří Mohelník


Přes dvacet let zastávám funkci nákazového referenta v ZO ČSV Rychaltice. Pamatuji tedy i doby "předroztočové". Pořád jsem čekal, že se něco pohne ve věci vyšetřování zimní měli, ale marně. Ani článek Dalibora Titěry ve Včelařství 1/2024 nic takového nenaznačuje. Proto jsem se rozhodl vyvolat v té věci diskusi více než tisícovky neplacených nákazových referentů, kterých se tato aktivita každoročně dotýká.

Postupuji tak, že napíši e-mail všem našim členům, ve kterém oznámím termín sběru měli a dále to, aby kelímek s mělí opatřili svým jménem a uvedli počet včelstev na stanovišti. Těsně před termínem sběru ještě pošlu všem členům do jejich mobilů zprávu, ve které připomenu tuto povinnost. Po dobu jednoho týdne je potom na plotu u mého bydliště vyvěšen plastový kbelík, do kterého včelaři přinášejí své vzorky. Pokud nějaký vzorek chybí, zjišťuji, co je toho příčinou. Když je vše jasné, vytvořím a vytisknu v CISu "Žádost o vyšetření" a štítky k označení kelímků. Následuje nalepení štítků na stejnorodé kelímky, kontrola odevzdaných vzorků, přesypání měli do označených kelímků, jejich uzavření a další očíslování dle seznamu, uložení vzorků na papírových paletách do papírové krabice s označením ZO. Další den sednu do auta a jedu do nedalekého Frýdku-Místku, kde předám krabici se vzorky a dokumenty na KVS – oddělení veterinární hygieny. Zpravidla do týdne mi přijde ze SVÚ Olomouc "Protokol o zkoušce", ve kterém jsou uvedeni tři včelaři, u nichž došlo k překročení počtu roztočů Varroa. Všichni zúčastnění včelaři dostanou protokol v příloze e-mailu. Jsme malá organizace, která čítá momentálně 23 členů, ale zodpovědné vyřízení této záležitosti si vyžaduje své časové i jiné náklady.

V čem tedy spočívá můj problém? Pominu to, že po vyčištění podložek k 1. 1. včelstva během měsíce ledna prakticky neplodují, zásoby nespotřebovávají a měl nepadá. Výsledkem celého procesu popsaného výše je spočítání okem viditelných roztočů Varroa destructor v laboratoři. V zájmu každého včelaře by mělo být tlumení varroázy. Pokud to v zájmu včelaře není, ztrácí smysl i státní zakázka. Domnívám se, že typ vyšetření EpM300 je celosvětovou raritou, jehož zrušení by všichni včelaři uvítali.