Odborné komise

Komise budou pracovat samostatně v interakci s orgány OO i ZO a budou mít, mimo celkové obecné podpory OO ČSV, vytvořeny v rámci nových webových stránek okresní organizace vlastní prostor pro názorovou prezentaci, odbornou prezentaci a informování včelařské veřejnosti o cílech, účelu a přínosu. Jednotlivé komise - viz. menu vlevo.