Jak se zachovat v případě podezření
na mor včelího plodu

Nemocná včelstva postupně slábnou a stávají se obětí loupeživých výprav sousedních včelstev, která si s potravou donesou nákazu domů. Tím se onemocnění šíří po okolí. Mor včelího plodu patří mezi nebezpečné nákazy a v případě podezření na jeho výskyt je povinnost tuto skutečnost hlásit veterinární správě. Veterinární inspektor odebere na stanovišti úřední vzorky a v případě potvrzení moru v klinickém stádiu se dle legislativy postižená včelstva, často celé stanoviště, utrácejí a pálí spolu s veškerým spalitelným inventářem. Na stanovišti je pak nutné provést důkladnou dezinfekci.