Mor - popis nemoci

Světově nejvýznamnějším bakteriálním onemocněním včely medonosné je mor včelího plodu. Nebezpečí této choroby spočívá v nesmírné odolnosti původce, bakterie Paenibacillus larvae, která přežívá mimo tělo hostitele v podobě odolných spor. Hlavním úkolem těchto stádií je přečkat nepříznivé podmínky. Po desítky let tak mohou skrytě čekat ve starých úlech, na včelařském vybavení, uskladněných souších či v dutinách po rojích, až dostanou novou příležitost vyklíčit a začít se množit.

Podrobné informace o moru včelího plodu si můžete přečíst v brožurce, která je zdarma ke stažení zde.