Mládež

předseda: Marie Knödlová                                                                                  členové: Mgr. Marian Byrtus, Marika Šupálková, Ing. Jozef Vorobeľ, Stanislav Zielina


Komise pro práci s mládeží


Účel a přínos této odborné komise spatřujeme ve spolupráci se všemi VKM v našem okrese a dále i v širší propagaci včelařství mezi dětmi, které hledají smysluplné využití a trávení svého volného času. Investovaný čas do vzdělávání mládeže není časem ztraceným.

Cílem je podpora a zapojení mládeže do včelařství, jakožto důležitého a smysluplného oboru se společenským přesahem.