Hniloba včelího plodu


METODIKA


Doplňující info:  Je nutné zdůraznit rozdíl mezi kultivačním (těžko spolehlivě proveditelným) vyšetřením a vyšetřením metodou PCR, která se v tomto případě jeví jako proveditelná, účelná a spolehlivá.