Jak poznat hnilobu ve včelstvu

K onemocnění jsou vnímavé nejmladší larvičky, které se nakazí společně s potravou. Oproti standardnímu klinickému obrazu moru však plod hyne ještě před zavíčkováním. Včelař pak může pozorovat jakoby vyfouklé, žluté až nahnědlé larvičky, které časem vyschnou až v příškvar (Obrázek 1). V případě hniloby se netvoří kašovitá hmota a nikdy se netáhne nitka, jako u moru, a příškvar jde z buňky snadno vyjmout. V pokročilém stádiu hniloby upoutá včelaře výrazná mezerovitost. Jak dělnice uklízí uhynulé larvy, matka se snaží prázdné buňky znovu zaklást. Typickým obrazem pak je plod různého stáří v sousedních buňkách (Obrázek 2).

Obrázek 1
Obrázek 1

Larvy s klinickými příznaky hniloby mění barvu přes žlutou až do hnědé
a jeví se jako "vyfouklé" na dně buňky.


Obrázek 2
Obrázek 2

V pokročilé fázi hniloby je patrná výrazná mezerovitost. V sousedních buňkách
se typicky nacházejí "pelmel" vajíčka i nezavíčkované larvy různého stáří.