Chov a pastva

předseda: Bc. Martin Carbol                                                                                členové: Ing. Josef Beneš, Martin Bordovský


Komise pro chov a pastvu

Účel a přínos této odborné komise spatřujeme v působení na včelařskou veřejnost z pohledu zajištění čistoty plemenného chovu včely medonosné kraňské, podporu a rozvíjení těchto chovů, hledání cest pro ochranu a zpřístupnění čistých linií širší včelařské veřejnosti a v edukativní činnosti chovu matek, protirojových opatření, význam obnovy díla a dalších opatření v chovu. Dále v působení na veřejnost jak včelařskou tak laickou ve věci užitné včelí pastvy s důrazem na význam různorodosti pastvy na zdraví a prosperitu včel. Nedílnou součástí je vhodnost pastvy a její užitnost s ohledem na ekologii, život jiných živých organismů a další vlivy a problémy způsobené intenzivním zavčelení krajiny.

Cílem je podpora chovu včely medonosné kraňské a hledání cest pro zajištění vhodných pastevních podmínek pro tyto chovy mezi širší veřejností a zemědělci a snaha o minimalizaci negativních ekologických dopadů na jednotlivé biotopy.